X

بخشنامه‌ ها و گزارش‌ ها

Home/درباره ما/قوانین صندوق آینده ساز/بخشنامه‌ها و گزارش‌ها

بخش نامه تسهیلات خرید سوابق قبل از عضویت

براساس مصوبه مورخ 1399/02/30  هیات امناء این صندوق مقرر گردید به منظور خرید سوابق قبل از عضویت اعضاء (به شرح ذیل) با کاهش نرخ بازده سازی از 25 درصد به 15 درصد و پرداخت مبلغ طی اقساط 36 ماهه بدون در نظر گرفتن سود، تسهیلاتی تا پایان سال 1399 در نظر گرفته شود.

سنوات مذکور تنها شامل سابقه خدمت نظام وظیفه ، حضور در جبهه و سوابقی که حق بیمه بازنشستگی آن به یکی از صندوق های بازنشستگی پرداخت شده است، می گردد.

اعضاء می توانند در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست خرید سوابق مذکور به صندوق اقدام فرمایند. لازم به ذکر است فقط سوابقی که دارای گواهی معتبر (شامل اصل گواهی ممهور پرداخت بیمه بازنشستگی به صندوق ها، تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت که توسط شرکت متبوع برابر اصل گردیده ، گواهی معتبر حضور در جبهه) باشند مورد پذیرش می باشند.

در صورتیکه اعضا تاکنون نسبت به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه اقدام ننموده اند می توانند جهت استعلام از صندوق مربوطه نسبت به تکمیل و ارسال " فرم استعلام سابقه از صندوق بازنشستگی" به این صندوق اقدام نمایند. بدیهی است پس از ارائه گواهی مربوطه به صندوق نسبت به اعلام رقم اقدام خواهد گردید.

جهت دریافت " فرم استعلام سابقه از صندوق های بازنشستگی" به قسمت دریافت فرم ها و فایلها مراجعه فرمایید.

اعضای محترم صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

با احترام ، بدینوسیله به اطلاع میرساند كه تکلیف شورای عالی مورخ 1396/04/28 صندوق در خصوص پیشنهاد مطروحه در گزارش شورای سیاست گذاری مبنی بر پرهیز از بازنشستگی زودرس، در جلسه مورخ 1396/09/27 هیات امناء صندوق مطرح و مصوب گردید:
" از آنجائیكه بررسی های صورت گرفته در كشور و نیز در سطح جهان بر این موضوع تایید می كند كه تداوم بازنشستگی زودرس به شدت زمینه ورشكستگی صندوق های بازنشستگی را فراهم می آورد، لذا به منظور اجرای مصوبه شورایعالی 28 تیر ماه سال جاری صندوق شرایط احراز بازنشستگی زودرس صندوق از حداقل 25 سال به حداقل 30 سال افزایش یابد. "
ضمناً خاطر نشان گردید كه در هیچ یك از صندوق های بازنشستگی كشور سنوات پرداخت حق بیمه برای تحقق بازنشستگی 25 سال نمی باشد. لذا مقرر گردید تغییرات به شرح فوق و با اصلاح آئین نامه بازنشستگی از 1396/10/18 به مرحله اجرا گذاشته شود.

اعضای محترم صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

بدینوسیله به اطلاع می رساند که اصلاحات پیشنهادی آیین نامه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در جلسه شورای عالی عادی سالانه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در روز دوشنبه مورخ چهاردهم تیر ماه 1395 مورد تصویب قرار گرفت که از تاریخ تصویب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مهمترین رئوس اصلاحات بشرح ذیل می باشد:

  • حذف شرط حداقل سن
  • بازنشستگی با سابقه کمتر از 20 سال
  • همسان سازی شرایط برقراری توالی و تناوب

دانلود فایل


به منظور ایجاد شفافیت پیرامون سوالات مطرح شده در خصوص بخشنامه اخیر ریاست محترم صندوق در مورد چگونگی اجرای مفاد ماده (3) آئین نامه بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در خصوص درآمدهای مشمول کسور بازنشستگی ، به اطلاع می رساند حق بیمه اعضا از محل کل درآمد بیمه شده شامل حقوق و مزایا و فوق العاده های پرداخت شده ( از جمله اضافه کاری و حق ماموریت و کارانه و ... ) همانند گذشته محاسبه و به صندوق پرداخت می گردد و منظور از بخشنامه مزبور تنها ممنوعیت در اعلام و پرداخت کسور بیمه اضافه توسط کارفرما یا بیمه شده به عنوان متمم حقوق و تحت هر عنوان و موضوعی دیگر می باشد كه خلاف قوانین و مقررات خواهد بود.

دانلود فایل

دانلود فایل بخشنامه

جهت دانلود فایل بخشنامه در خصوص رشد حقوق دوران اشتغال در سال 1395 روی لینک زیر کلیک کنید:

احتراماً ، به استحضار کلیه اعضاء فعال محترم صندوق آینده ساز (خویش فرما و شرکتی) می رساند كه حسب درخواست اعضاء محترم در خصوص پوشش خدمات درمانی در دوران اشتغال ، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با بررسی اولیه در نظر دارد در چارچوب سازو كار تعریف شده با دریافت سرانه درمان ماهانه نسبت به اجابت درخواست ایشان در حد مقدورات موجود اقدام نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به صفحه کاربری خود نسبت به تکمیل مشخصات فردی خود و افراد تحت تکفل جهت بهره مندی از بیمه درمان زمان اشتغال ، که شرایط آن متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمایند.

مدیر عامل محترم؛

نظر به ماده 8 و  9 آئین نامه بیمه اجتماعی ابلاغی مورخ  1400/3/5 بخشنامه شماره 11/3 مورخ  1394/11/17 سازمان تامین اجتماعی و مصوبه مورخ 1377/12/10 هیات امنای وقت صندوق در خصوص مبنای حقوق و مزایای مشمول کسور و همچنین جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا جهت بهره مندی از حقوق بازنشستگی مناسب در تاریخ بازنشستگی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای مشمول، عینا برابر با بخشنامه های مصوب اقدام فرمایند.

 

 

 

                                                                                            

 

جهت مشاهده گزارش شرکت‌های صندوق روی لینک روبه رو کلیک کنید.

دانلود گزارش شرکت‌های صندوق

گزارش‌های ساليانه صندوق

جهت دانلود فایل گزارش های سالیانه و مالی تلفیقی از سال 93 تا 99 روی لینک زیر کلیک کنید:

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
بخش نامه تسهیلات خرید سوابق قبل از عضویت 1399/06/18435.77 KBدانلود
صورت های مالی سال 1399گزارش صورت های مالی سال 13991402/06/153.85 MBدانلود
آگهی دعوت به جلسه نوبت دوم شورای عالی سالیانه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده سازگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13961399/05/1268.16 KBدانلود
دريافت فايل گزارش گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13961399/05/1220.31 MBدانلود
صورت های مالی تلفيقیگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13961399/05/12102.61 KBدانلود
دريافت فايل گزارش - بخش اولگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13951399/05/1211.13 MBدانلود
دريافت فايل گزارش - بخش دومگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13951399/05/12347.87 KBدانلود
گزارش ساليانه صندوق- بخش اولگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13941399/05/121.05 MBدانلود
گزارش ساليانه صندوق- بخش دومگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13941399/05/12934.78 KBدانلود
صورت های مالی تلفيقی گروه و صندوق منتهی به 94/12/29 گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13941399/06/03305.09 KBدانلود
يادداشت های توضيحی صورتهای مالی منتهی به 94/12/29 گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13941399/06/03755.32 KBدانلود
دريافت فايل گزارش- بخش اولگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13931399/05/12786.04 KBدانلود
دريافت فايل گزارش- بخش دومگزارش ساليانه صندوق در پايان سال 13931399/05/123.17 MBدانلود