X

سوالات متداول

صندوق آینده ساز چه زمانی به ثبت رسیده و هدف از ایجاد آن چه بوده است؟

 

"صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز"

به عنوان صندوق بيمه اجتماعی، به استناد ماده (2) قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ماده (4) قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پيری و ازکارافتادگی و فوت (مصوب 9/12/1349) بر اساس تبصره (2) ماده 11 قانون تشکيل وزارت بهداری و بهزیستی (مصوب 1355) و با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی وقت و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و به ثبت رسیده است، در این اساسنامه به اختصار »صندوق« ناميده می شود.

 

 

 هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی، قوانين و مقررات عام تأمين اجتماعی و سایر قوانين و مقررات مربوط (حسب مورد، قانون کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بيکاری و همچنين ارائه بيمه خدمات درمانی مطلوب به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنين تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق الذکر، با به کارگيری اصول محاسبات بيمه ای و امکان انجام فعاليت های اقتصادی (با بهره گيری از وجوه و ذخائر در اختيار) می باشد.

تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بيمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهيدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمينه اتخاذ می نماید را رعایت نماید.

* صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه غیر دولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

 

* صندوق نسبت به انجام کليه امور و عملياتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (2) این اساسنامه پيش بينی شده است، درچارچوب مفاد این اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه اقدام می نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف ـ تأمين و پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بيکاری و همچنين ارائه بيمه خدمات درمانی مطلوب به اعضاء و مستمری بگيران.

ب - استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعاليتهای اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنيت سرمایه گذاری، سود آوری و نقد شوندگی و در چارچوب ضوابط بند (ه) ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

پ ـ استفاده از تسهيلات مالی و سایر خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غير بانکی مجاز و سایر صندوقها و مؤسسات قانونی تأمين سرمایه.

تبصره ـ صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنين تنظيم آیين‌نامه ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایتهای مندرج در قانون و مقررات تأمين اجتماعی و اصلاحيه های بعدی آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کليه مستمری بگيران صندوق بر اساس مصوبات هيأت وزیران خواهد بود.

صندوق آینده ساز در طی سالیان گذشته چگونه فعالیت نموده است؟

در طول بیش از چهار دهه گذشه بخش عمده پورتفوی سرمایه گذاری های صندوق اینده ساز در حوزه املاک بوده است و بسیاری از سازه های معتبر ساخته شده در جزیره کیش توسط صندوق آینده ساز ساخته شده اند. در حال حاضر نیز پروژه های عظیمی چون کرانه 1 و کرانه 2 در مراحل نهایی ساخت می باشند و پروژه عظیم VIP  نیز در جزیره کیش دست مطالعه است. همچنین یکی از بزرگترین هتل های ایران که در شهر اراک واقع گردیده نیز متعلق به این صندوق است.این صندوق یکی از سهامداران بانک پارسیان در بدو تاسیس به عنوان پیشروترین بانک خصوصی در زمان خویش بوده است. هم اکنون ورود به بورس از طریق شرکت های متعلق به صندوق نیز در دست بررسی و اقدام است. 

خدمات درمانی این صندوق به اعضای خویش، اگر نگوییم بی نظیر اما حتما کم نظیر است.از ابتدای تاسیس صندوق، مزایایی چون شرایط مناسب درمان و پرداخت هزینه های آن در موارد بیماری های خاص تا سقف 100 درصد ، پرداخت حقوق بدون سقف در دوران بازنشستگی،حق از پا افتادگی،حق کهولت و .. از وجوه تمایز این صندوق با دیگر صندوق های بازنشستگی بوده اند.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز تنها صندوقی‌ است که از زمان تاسیس تاکنون حتی یک ریال بار مالی برای دولت ایجاد نکرده است. مدیریت صندوق در طی بیش از چهار دهه گذشته کاملا با مشارکت اعضا بوده و ساختاری مشارکتی داشته و توانسته است بدون گرفتن ریالی از دولت در طول حیات خود، به راه خویش ادامه داده و تعهدات خود را به انجام برساند. به همین دلیل است که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، تنها صندوقی است که برای دولت بار مالی ندارد.ذخایر صندوق آینده ساز  به عنوان اولین صندوقی که اساسنامه آن توسط شورای عالی در وزارت رفاه مطابق با قانون ساختار اصلاح شد، به نسبت دیگر صندوق ها، دارای وضعیتی قابل قبول می باشد  و سیاست جاری صندوق در پرداخت مستمری اعضا ازمحل سود سرمایه گذاری ها به عنوان وجه تمایز صندوق آینده ساز با دیگر صندوق ها مورد تایید وزارت رفاه می باشد.

پایداری صندوق آینده سازو کفایت منابع آن در مقایسه با دیگر صندوق ها چگونه است؟

بر اساس استانداردهای جهانی و‌ اعلام سازمان جهانی تامین اجتماعی ISSA ، صندوقی که تا مدت ۴ سال دارایی‌هایش بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، بحران ندارد. کفایت منابع برای پوشش هزینه‌ها در تامین اجتماعی کمتر از یک سال است درحالیکه حتی اگر صندوق آینده‌ساز هیچ حق بیمه‌ای نگیرد، بسیار فراتر از استانداردهای جهانی کفایت منابع دارد. صندوق آینده‌ساز از لحاظ دارایی بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است و به همین دلیل است که پایداری صندوق حمایت و‌بازنشستگی آینده‌ساز با هیچ جای دیگری قابل مقایسه نیست و کاملا تضمین شده است.

ذخایر صندوق آینده ساز را به عنوان اولین صندوقی که اساسنامه آن توسط شورای عالی در وزارت رفاه مطابق با قانون ساختار اصلاح شد، به نسبت دیگر صندوق ها، دارای وضعیتی قابل قبول بوده و سیاست جاری صندوق در پرداخت مستمری اعضا ازمحل سود سرمایه گذاری ها به عنوان وجه تمایز صندوق آینده ساز با دیگر صندوق ها می باشد که مورد تایید کارشناسان وزارت رفاه قرار گرفته است.

وضعیت دارایی های صندوق آینده ساز چگونه است؟

وضعیت دارایی‌های صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز بسیار مطلوب است و ‌صندوق، سبد سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی عمدتا در حوزه املاک و سهام شرکت‌ها دارد که با توجه به افزایش شدید قیمت املاک در طی سالیان گذشته، دارایی‌های صندوق از افزایش چند برابری چشمگیری نیز برخوردار شده است. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز از ابتدای تاسیس، محاسبات علوم بیمه‌ای (آکچوئری) را مبنای سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و‌تنظیم قوانین و‌ مقررات خود قرار داده و به لطف این زیربنای کارشناسی و‌ ساختار راهبری مشارکتی، به استناد گزارش بانک‌ جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس، جزو معدود صندوق‌های بازنشستگی کشور است که توانایی ایفای تعهدات خود را داراست.

پوشش خدمات درمان صندوق آینده ساز به نسبت دیگر صندوق ها چگونه است؟

خرید درمان که می‌بایست برای همه به صورت یکنواخت انجام پذیرد، از لحاظ رعایت مقررات و‌ قوانین در حوزه درمان از اصول بیمه‌گری است. صندوق آینده ساز این امکان را فراهم نموده که هشتاد درصد از هزینه‌های درمان‌ بر اساس تعرفه و‌جدول تعهدات در هر کجا که اعضا مراجعه کنند تامین شود و این آزادی عمل برای اعضا در سراسر کشور فراهم شده است. بیمه درمان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز از طریق یکی از بهترین بیمه های کشور که بیش از چهار هزار مرکز طرف قرارداد دارد انجام می‌پذیرد. هزینه‌هایی که صندوق برای درمان اعضای خویش پرداخت می‌کند از اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌ها در کشور بالاتر است و وضعیت درمان بازنشستگان آینده ساز در مقایسه با دیگر صندوقها درشرایط بسیارمناسبی قرار دارد.بیمه پایه صندوق آیند ساز تا 80 درصد هزینه های درمانی را به اعضای خود پرداخت می نماید.در حالی که بیمه پایه در دیگر صندوق ها حداکثر تا 30 درصد این هزینه ها را متقبل می شود. هزینه های بیماران خاص در صندوق آینده ساز بدون سقف پرداخت می گردد و این موضوع در تمام صندوق ها اگر نگوییم بی نظیر بلکه کم نظیراست.بیماران خاص و صعب­ العلاج که بیماری آنها به تایید کمیسیون پزشکی صندوق رسیده باشد نیز امکان دریافت خدمات تشخیصی و درمانی مربوط به بیماری خاص و صعب­ العلاج خود را در مراکز طرف قرارداد شرکت sos بدون پرداخت فرانشیز دارند .علاوه بر مراکز و داروخانه های طرف قرارداد مستقیم با خود صندوق، بازنشستگان محترم صندوق می‌توانند با ارایه کارت ملی به بیش از 4000 مرکز طرف قرارداد صندوق با شرکت SOS  مراجعه نموده و بیمه ­شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به این مراکز  می­توانند بدون پرداخت فرانشیز (تا سقف تعهدات تکمیلی) از خدمات درمانی استفاده کنند.

همچنین در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos برای خدمات تشخیصی و درمانی در پوشش­های بدون سقف (مطابق جدول تعهدات شامل ویزیت و دارو، پاراکلینیکی 1 و 2 و خدمات آزمایشگاهی)، امکان دریافت خدمت بدون محدودیت سقف سالانه و مطابق تعرفه ­ها نیز وجود دارد.

حداقل و حداکثر حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق آینده‌ساز به نسبت دیگر صندوق ها چگونه است؟

حداقل حقوق پرداختی در سال 99 برای بازنشستگان عادی در صندوق آینده ساز سه میلیون تومان بوده که از حداقل حقوق تامین اجتماعی که مبلغی در حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان بوده است بسیار بالاتر است. اما مهمترین مزیت عضویت در صندوق آینده ساز نداشتن سقف پرداخت حقوق است که این صندوق را به نسبت همه صندوق های کشور متمایز نموده است. 

اطلاعات مرتبط با سال 1400 نیز پس از اجرای کامل متناسب سازی حقوق ها اعلام خواهد شد

آیا اساسنامه و ساختار صندوق آینده ساز تغییر یافته است؟

بله بر اساس اساسنامه ی ابلاغ شده در تاریخ 6 فروردین سال 1399 ، هم اکنون مراحل اجرایی تغییر اساسنامه در حال طی شدن است. لذا کلیه ی دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین مصوب هیئت امناء فعلی تا استقرار هیئت امناء جدید صندوق لازم الاجرا می باشد.

بر اساس ماده 7 و ماده 8 اساسنامه ارکان صندوق و اعضای هیات امنا به شرح زیرتغییر یافته است:

 ماده 7-  ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هيأت امناء.

ب ـ هيأت مدیره.

پ ـ مدیرعامل.

ت ـ هيأت نظارت.

تبصره ـ شرایط عضویت در کليه ارکان فوق، مطابق تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد. حکم انتصاب کليه ارکان این ماده، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رئيس هيأت امناء صادر می شود.

ماده 8- تعداد اعضای هیات امناء 9 نفر می باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است:

 1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئيس هيأت امناء).

2- رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نائب رئيس).

3- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط وی.

4- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی.

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی.

6- رئيس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذیربط وی.

7- سه نفر از نمایندگان خدمات گيرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکلهای رسمی و قانونی مربوطه.

 

 

 

  

 

 

وظایف و اختيارات هيأت امناء، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه چگونه است؟

بر اساس ماده 9  اساسنامه، وظایف و اختيارات هيأت امناء، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، به شرح زیر می باشد:

 الف ـ تصویب راهبردها و خط مشی های صندوق، با رعایت سياست ها و برنامه های کلان شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی (ترازنامه، تغييرات در خالص دارایی ها، درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعاليت و وضع عمومی) صندوق پس از استماع گزارش هيأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هيأت نظارت صندوق، نسبت به صورتهای مالی اصلی و تلفيقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.

پ ـ تعيين، عزل و پذیرش استعفای اعضای هيأت مدیره، مدیرعامل و هيأت نظارت صندوق.

ت ـ تصویب آیين نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بيمه اجتماعی، سرمایه گذاری و سایر آیين نامه های مورد نيازصندوق، پس از تأیيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ث ـ تعيين حقوق و مزایا و یا حق الزحمه (حسب مورد) اعضای هيأت مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعيين نشده است.

ج ـ تصویب ساختار و تشکيلات کلان صندوق.

چ ـ پيشنهاد تغيير، اصلاح یا تفسير مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی .

ح ـ پيشنهاد وضع، تغيير و یا اصلاح قوانين و مقررات بيمه ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل  قانونی.

خ ـ پيشنهاد انحلال، ادغام و تجميع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

دـ بررسی و اتخاذ تصميم در خصوص موارد پيشنهادی هيأت مدیره.

ذـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانين و مقررات مربوط.

تبصره ـ هيأت امناء در صورت وجود دستور کار، حداقل هر سه ماه یک جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت، به درخواست رئيس یا اکثریت اعضای هيأت امناء، جلسات فوق العاده تشکيل میشود.

چگونه با بخش های مختلف صندوق می توانیم تماس بگیریم؟

سیستم پاسخگویی  راه اندازی شده در صندوق یکی از روزآمدترین سیستم های موجود می باشد که از اواخر سال 98 در صندوق راه اندازی گردید و در روزهای پایانی سال 99 با افزایش خطوط تماس به 90 خط تکمیل گردید.

در ساعات اداری جهت تماس با صندوق از شهر تهران شماره تلفن 72837000 را بگیرید و در صورتی که از تلفن همراه و یا شهرستان تماس می گیرید با پیش شماره 021 شماره گیری کنید. سپس جهت ارتباط با بخش های مختلف، شماره های داخلی واحد های صندوق و پس از آن شماره های مرتبط با هر بخش اعلام می گردد. لازم به توضیح است که واحد های درمان، امور مالی، امور مستمری بگیران و امور فنی و بازنشستگی دارای زیرمجموعـه می باشند که توضیحات آن به تفصیل ارایه گردیده است. ثبت و پیگیری تیکت خصوصا در واحد درمان از طریق مرکز پاسخگویی انجام می پذیرد. در نظر داشته باشید که برای گرفتن شماره های ذیل لزومی به شنیدن توضیحات راهنما نمی باشد.

 

جهت برقراری ارتباط با مرکز پاسخگویی عدد صفر

ارتباط با واحد درمان عدد 1

ارتباط با واحد امورمالی عدد 2

ارتباط با واحد امور مستمری بگیران عدد 3

ارتباط با واحد امور فنی و بازنشستگی عدد 4

ارتباط با دبیرخانه عدد 5

ارتباط با واحد امور حقوقی عدد 6

ارتباط با روابط عمومی عدد 7

ارتباط با دفتر ریاست صندوق عدد 8 را شماره گیری فرمایید.

(پس از شماره گیری عدد 1 و اتصال به واحد درمان)


لطفا برای ثبت تیکت و درخواست جدید عدد 1

پیگیری درخواست های ثبت شده قبلی عدد 2

درخواست خدمات غیرحضوری منجمله هماهنگی ارسال پیک به درب منزل عدد 3

اورژانس واحد درمان در ساعات اداری عدد 4

و مسئول دفتر واحد درمان عدد 9 را شماره گیری فرمایید.

(پس از شماره گیری عدد 2 و اتصال به امور مالی صندوق )


لطفا برای اطلاع از پرداخت بیمه تکمیلی، مازاد و بیماری های خاص و همچنین حساب شرکت های ملحق شده و صورتحساب ها عدد 1

اطلاع از تسهیلات خرید سابقه (کارنکرد و قبل از عضویت)/ انتقال ذخایر یه سایر صندوق ها/ صدور چک استرداد کسور/ سنوات و پس انداز سازمان گسترش عدد 2

اطلاع از پرداخت حقوق بیمه بیکاری عدد 3

اطلاع ازحساب شرکت های متفرقه و رفع مشکل در پرداخت کسور شرکت ها عدد 4

خزانه داری عدد ۵

امور مجامع, املاک و مستغلات عدد 6

شرکت آینده گستر عدد 7

گواهی کسر ازحقوق، صدور شناسه پرداخت کسور و کنترل حساب اعضای خویش فرما عدد 8

و مسئول دفتر امور مالی  عدد 9 را شماره گیری فرمایید.

(پس از شماره گیری عدد 3 و اتصال به واحد امور مستمری بگیران صندوق)


لطفا برای درخواست گواهی حقوق، فیش وحکم حقوقی، تشکیل پرونده بازنشستگی و تاییده بانکی عدد 1

پیشخوان خدمات الکترونیکی، خدمات رفاهی و گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان عدد 2

ثبت تکفل، فوت، بیمه تکمیلی و از کارافتادگی و تغییر اطلاعات پرونده عدد 3

و سایر امورمربوط به مستمری بگیران عدد4 را شماره گیری فرمایید.

(پس از شماره گیری عدد 4 و اتصال به واحد امور فنی و بازنشستگی صندوق)


لطفا جهت اطلاع از نقل و انتقال سوابق، بیمه بیکاری و استرداد کسور عدد ۱

اعضای خویش فرما، شرکت های الحاقی و صندوق بازنشستگی مکمل عدد ۲

 شرکت های متفرقه و درمان زمان اشتغال عدد ۳

بازنشستگی سخت و زیان آور عدد ۴

و مسئول دفتر معاونت فنی و بازنشستگی عدد ۵ را شماره گیری فرمایید.

لازم به ذکر است در هر مرحله به محض ارتباط با واحد فوق می توانید عدد بخش مورد نظر را گرفته و به بخش مورد نظر متصل شوید.

کانالهای ارتباطی با صندوق چه تعداد و چگونه قابل دسترس هستند؟

ارتباط از طریق تلفن:

در اواخر سال 99 خطوط تلفن صندوق از ۹ به ۹۰ خط  افزایش یافت و شما می توانید با شماره 72837000 با صندوق تماس بگیرید. ‌تغییر سیستم سانترال به ویپ با توجه به نیازهای پیش رو و در جهت سازماندهی مناسبتر تماس اعضا با صندوق پیش زمینه افزایش خطوط تماس بوده است که این مهم در سال 1399 امچام پذیرفت.

ارتباط از طریق اینستاگرام:

ایجاد کانال اینستاگرام و درج مطالب مرتبط با خدمات درمانی، رفاهی، اطلاعیه ها و همچنین مطالب آموزشی، تفریحی به بازنشستگان محترم و ارائه پخش زنده در تمام وقایع مهم صندوق 

https://www.instagram.com/ayandehsaz.pensionfund

ارتباط از طریق تلگرام:

https://t.me/AYANDEHSAZFUND

ارتباط از طریق آپارات:

https://www.aparat.com/ayandehsazfund.com

ارتباط از طریق ارسال تیکت و بدون نیاز به تماس یا صندوق:

به زودی....

 

 

 

 

سامانه تیکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

راه اندازی سامانه تیکتینگ و امکان ثبت و پیگیری پیامهای تلفنی بازنشستگان در کارتابل کارمندان صندوق جهت پاسخگویی از جمله اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی در سال 99 می باشد. لازم به توضیح است که پس از پاسخگویی کارمندان مرتبط، پاسخ ارائه شده بصورت همزمان به شماره موبایل بازنشستگان محترم ارسال می گردد.در سال ۱۴۰۰ نیز امکان ثبت پیام بصورت مستقیم در وبسایت صندوق برای بازنشستگان فراهم خواهد گردید و اعضای محترم می توانند بدون تماس با صندوق اقدام به درج سوال نموده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنند.

باشگاه اعضای آینده ساز چیست و چه خدماتی ارایه می دهد؟

راه اندازی باشگاه اعضای آینده ساز و ارائه خدمات رفاهی، گردشگری، تسهیلات اعتباری و ... به بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از جمله مواردی است که طی دوسال گذشته با پیشنهاد و پیگیری روابط عمومی و با مساعدت معاونت محترم فنی و همچنین مدیریت محترم صندوق به ثمر نشست. از جمله خدمات ارائه شده در این باشگاه  امکان ارائه تسهیلات اعتباری خرید کالای مصرفی و بادوام از سیستم بانکی به هر یک از بازنشستگان محترم صندوق است که بدون ضامن و صرفا از طریق گواهی کسر از حقوق، این عزیزان می توانند  تسهیلات خرید کالا در اقساط بلند مدت دریافت نمایند. 

اطلاعات تکمیلی آن بزودی اعلام خواهد شد.


جهت دریافت هزینه های درمان چه مدارکی را باید ارسال کنیم؟

آخرین مهلت تحویل مدارک هزینه­ های درمانی سال 1399 به صندوق جهت بررسی و پرداخت، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 31 فروردین ماه سال 1400 می ­باشد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه مدرکی تحویل گرفته نشده و هزینه آن پرداخت نخواهد شد.

جهت دریافت خدمت در مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت sos از روز اول فروردین ماه سال 1400، درخواست خود را با ارائه کارت ملی به بخش پذیرش مراکز مربوطه ارایه نمایید تا از طریق سامانه شرکت کمک رسان ایران برای شما معرفی ­نامه صادر گردد.بیمه ­شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos می­توانند بدون پرداخت فرانشیز (تا سقف تعهدات تکمیلی) از خدمات درمانی استفاده کنند.

در صورتی­ که به مراکز طرف قرارداد  شرکت sos مراجعه نکردید و هزینه­ های درمانی شما به صورت آزاد محاسبه شد، لطفا حداکثر طی یک ماه مستندات درمانی را به واحد درمان صندوق ارسال نمایید تا پس از بررسی در اسرع وقت پرداخت گردد.

جهت مشاهده مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارسال مستقیم هزینه ­های درمانی به صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید.

ارسال مدارک و نسخه ها، حتما باید بر اساس لیست مدارک اعلام شده واحد درمان صندوق (در لینک بالا) باشد. در صورت عدم رعایت موارد، مدارک دریافتی با نقص مدرک همراه خواهند بود و درصورتی که ظرف یک ماه تکمیل نگردند، مسئولیتی متوجه واحد درمان نخواهد بود.

پیگیری و مشاهده نسخ درمانی ارسال شده به صندوق چگونه است ؟

وارد سایت سنا شوید sana.ayandehsazfund.com در قسمت پورتال بیمه شده /گزارش گیری خسارت ، جزئیات مدارک ارسالی را مشاهده نمایید.

راهنمای ورود به صفحه :

• نام کاربری شما کد ملی عضو اصلی می باشد.
• اگر برای اولین بار به سامانه درمان مراجعه می نمایید رمز عبور یکبار مصرف شما 123456 است و در اولین ورود لازم است نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.
• در صورت فراموشی کلمه عبور از طریق کلید بازیابی رمز عبور و وارد کردن کد ملی عضو اصلی در باکس نام کاربری رمز عبور جدید برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد.
• در صورتیکه پس از واردن نمودن نام کاربری و رمز عبور صفحه مجدداً بارگزاری می شود و باکس های صفحه خالی می شود، از طریق منوی بازیابی رمز عبور نسبت به تغییر رمز اقدام نمایید.

در صورت دریافت پیامک (مدارک درمانی ارسالی ناقص می باشد) بايد چه كاری انجام دهم؟

وارد سایت سنا شوید sana.ayandehsazfund.com و در قسمت گزارش گیری خسارت و قسمت توضیحات ، علت نقص مدرک را مشاهده نمایید.

نام کاربری و رمز عبور در سايت سنا چیست؟

• نام کاربری شما کد ملی عضو اصلی می باشد.
• اگر برای اولین بار به سامانه درمان مراجعه می نمایید رمز عبور یکبار مصرف شما 123456 است و در اولین ورود لازم است نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.
• در صورت فراموشی کلمه عبور از طریق کلید بازیابی رمز عبور و وارد کردن کد ملی عضو اصلی در باکس نام کاربری رمز عبور جدید برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد.
• در صورتیکه پس از واردن نمودن نام کاربری و رمز عبور صفحه مجدداً بارگزاری می شود و باکس های صفحه خالی می شود، از طریق منوی بازیابی رمز عبور نسبت به تغییر رمز اقدام نمایید.

چرا در سايت سنا با رمز 123456 نمي توانم وارد سامانه شوم؟

سایت سنا در جهت رویت اطلاعات درمانی قبل از سال 1400 طراحی شده بود و برای دریافت اطلاعات مرتبط با سال 1400 می بایست به سایت sos (شرکت کمک رسان ایران) مراجعه نمایید.

• نام کاربری شما کد ملی عضو اصلی می باشد.
• اگر برای اولین بار به سامانه درمان مراجعه می نمایید رمز عبور یکبار مصرف شما 123456 است و در اولین ورود لازم است نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.
• در صورت فراموشی کلمه عبور از طریق کلید بازیابی رمز عبور و وارد کردن کد ملی عضو اصلی در باکس نام کاربری رمز عبور جدید برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد.
• در صورتیکه پس از واردن نمودن نام کاربری و رمز عبور صفحه مجدداً بارگزاری می شود و باکس های صفحه خالی می شود، از طریق منوی بازیابی رمز عبور نسبت به تغییر رمز اقدام نمایید.

مدارک درمانی و نسخ خود را از چه طریق و به کجا ارسال كنيم؟

شما می توانید از طریق پیک، پست و مراجعه حضوری مدارک خود را به آدرس : تهران، خیابان میرداماد، خيابان رازان شمالی، پلاک10، واحد درمان، کد پستی 1911686113 ارسال نمایید. لازم به ذكر است در صورت تحويل مدارك به صورت حضوری می توانيد در روزهاي شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل، تا قبل از ساعت 12 به واحد درمان مراجعه فرمائيد.

 • جهت مشاهده مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارسال مستقیم هزینه ­های درمانی به صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید.
 • https://www.ayandehsazfund.com/required-documents

 • در جهت رفاه حال بازنشستگان محترم خدمات غیر حضوری در جهت تحویل رایگان اسناد درمانی در محل، توسط صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در شهر تهران و تبریز راه اندازی شده است که چنانچه مجموع مبالغ نسخ درمانی آماده تحویل بیش از یک میلیون ریال باشد، اعضای محترم می توانند جهت درخواست استفاده از این خدمت عدد 1 را به سرشماره 3000002299 از طریق پیامک ارسال و یا با شماره گیری 72837000 به واحد درمان داخلی 3 هماهنگی لازم در خصوص زمان حضور پیک در محل توسط اپراتور تلفنی انجام پذیرد.

برای تمديد دفترچه درمانی چه اقداماتی بايد انجام دهيم؟

برگه تمدید انتهای دفترچه درمانی را کامل پر کرده و امضا نمایید و از طریق پست یا حضوری به واحد درمان تحويل دهيد.

در صورت اتمام مهلت دفترچه­ های درمانی صندوق در پایان سال 1399، لطفاً دفترچه­ ها جهت تمدید مهلت به صورت حضوری یا پستی به صندوق تحویل گردد تا پس از تمدید به اعضای محترم بازگردانده شود.

در صورتی که تمایل به دریافت داروهای تجویز شده از داروخانه ­های طرف قرارداد صندوق را دارید، نسخه پزشک حتماً در دفترچه درمانی صندوق نوشته شود.

آدرس مراكز درمانی طرف قرارداد در كدام قسمت است؟

در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی در سال 1400 کلیه خدمات درمانی از طریق مراکز طرف قرارداد شرکت کمک رسان ایران (sos) توسط صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ارائه می گردد.

کلیه مراکز طرف قرارداد با شرکت sos (کمک رسان ایران)  به آدرس  https://www.iranassistance.com/CareCenter/Index قابل مشاهده می باشد.

در صورتیکه برای صدور معرفی ­نامه در هر یک از مراکز طرف قرارداد شرکت sos در سال 1400 دچار مشکل شدید، می توانید به ­طور 24 ساعته با شماره 88648421 (20 خط) داخلی 101  تماس حاصل نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.ayandehsazfund.com/khadamatVaMazaya1400

 

در صورتیکه برای صدور معرفی ­نامه در مراکز طرف قرارداد شرکت sos دچار مشکل شدیم با کجا تماس بگیریم؟

در صورتیکه برای صدور معرفی ­نامه در هر یک از مراکز طرف قرارداد شرکت sos در سال 1400 دچار مشکل شدید، می توانید به ­طور 24 ساعته با شماره 88648421 (20 خط) داخلی 101  تماس حاصل نمایید.

در موارد اورژانسی درمانی چگونه می توانیم با صندوق تماس بگیریم؟

در صورتیکه برای صدور معرفی ­نامه در هر یک از مراکز طرف قرارداد شرکت sos در سال 1400 دچار مشکل شدید، می توانید به ­طور 24 ساعته با شماره 88648421 (20 خط) داخلی 101  تماس حاصل نمایید.

در صورتی که باز هم به مشکلی برخورد نمودید  اورژانس واحد درمان صرفا جهت ارایه راهنمایی در موارد منجر به چنین مواردی پاسخگو می باشد. خواهشمند است از تماسهای غیر ضروری جداً اجتناب فرمایید. شماره موبایل واحد درمان 09036124044 می باشد.

در صورتی­ که به مراکز طرف قرارداد شرکت sos مراجعه نکردیم و هزینه­ های درمانی به صورت آزاد محاسبه شد چکار کنیم؟

 • در صورتی­ که به مراکز طرف قرارداد  شرکت sos مراجعه نکردید و هزینه­ های درمانی شما به صورت آزاد محاسبه شد، لطفا حداکثر طی یک ماه مستندات درمانی را به واحد درمان صندوق ارسال نمایید تا پس از بررسی در اسرع وقت پرداخت گردد.
 • جهت مشاهده مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارسال مستقیم هزینه ­های درمانی به صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید.
 • https://www.ayandehsazfund.com/required-documents

بیمه ­شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos فرانشیز پرداخت می کنند؟

 • بیمه ­شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos می­توانند بدون پرداخت فرانشیز (تا سقف تعهدات تکمیلی) از خدمات درمانی استفاده کنند.
 • بیماران خاص و صعب­ العلاج که بیماری آنها به تایید کمیسیون پزشکی صندوق رسیده باشد، امکان دریافت خدمات تشخیصی و درمانی مربوط به بیماری خاص و صعب­ العلاج خود را در مراکز طرف قرارداد شرکت sos بدون پرداخت فرانشیز دارند.
 • در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos برای خدمات تشخیصی و درمانی در پوشش­های بدون سقف (مطابق جدول تعهدات شامل ویزیت و دارو، پاراکلینیکی 1 و 2 و خدمات آزمایشگاهی)، امکان دریافت خدمت بدون محدودیت سقف سالانه و مطابق تعرفه ­ها وجود دارد.
 • در صورتی­ که به مراکز طرف قرارداد  شرکت sos مراجعه نکردید و هزینه­ های درمانی شما به صورت آزاد محاسبه شد، لطفا حداکثر طی یک ماه مستندات درمانی را به واحد درمان صندوق ارسال نمایید تا پس از بررسی در اسرع وقت پرداخت گردد.
 • در صورتی که تمایل به دریافت داروهای تجویز شده از داروخانه ­های طرف قرارداد صندوق را دارید، نسخه پزشک حتماً در دفترچه درمانی صندوق نوشته شود.
 • جهت دریافت خدمت در مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت sos از روز اول فروردین ماه سال 1400، درخواست خود را با ارائه کارت ملی به بخش پذیرش مراکز مربوطه ارایه نمایید تا از طریق سامانه شرکت کمک رسان ایران برای شما معرفی ­نامه صادر گردد.

سقف تعهدات درمانی تعهدات تکمیلی در سر فصل­های مختلف در سال 1400 چگونه است؟

به اطلاع اعضای محترم می رساند، در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی در سال 1400 کلیه خدمات درمانی از طریق مراکز طرف قرارداد شرکت کمک رسان ایران (sos) توسط صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ارایه می گردد:

سقف تعهدات درمانی پایه و تعهدات تکمیلی با ارایه توضیحات تکمیلی در لینک زیر موجود است:

https://www.ayandehsazfund.com/khadamatVaMazaya1400

شرایط احراز بازنشستگی سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

شما می توانید کلیه شرایط احراز بازنشستگی سخت و زیان آور را در قسمت قوانین، آیین نامه ها، ماده 19 آیین نامه بازنشستگی صندوق مشاهده فرمایید.

آیا شغل های تکنسین و ... مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور می باشند؟

در تامین اجتماعی کد شغل تعریف شده و از روی کد شغل اعلام می گردد که کدام مشاغل سخت و زیان آور می باشند اما در صندوق آینده ساز براساس مستندات ارائه شده مثل گزارش آلاینده سنجی، شرح شغل، جانمایی فرد در محل، اصل پرونده پرسنلی و درمواردی بازدید از محل رای صادر می شود و ممکن است یک شغل در شرکتی سخت وزیان آور تشخیص داده شود اما همان شغل در شرکت دیگری مشمول سخت و زیان آور نباشد.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

شما می توانید نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی سخت و زیان آور را در قسمت قوانین، آیین نامه ها، ماده 13 آیین نامه بازنشستگی سخت و زیان آور مشاهده فرمایید.

مدارک و مستندات لازم جهت طرح پرونده در هیات تشخیص و تطبیق مشاغل سخت وزیان آور به چه صورت می باشد؟

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور ممهور به مهر و امضای شرکت
 • گزارش آلاینده سنجی مربوط به شغل و پست عضو به نحوی که:
 • الف- اندازه گیری توسط شرکت با مجوز وزارت بهداشت انجام شده باشد (مجوز وزارت بهداشت به پیوست وجود داشته باشد).
 • ب‌- در صورت جابجایی در شغل های مختلف مستندات مربوط به اندازه گیری آن ها وجود داشته باشد.
 • ج- مستندات مربوط به اندازه گیری ها اصل و خوانا بوده و همه مولفه های آلاینده سنجی را شامل شود (عوامل فیزیکی، شیمیایی و ...).
 • د- سنجش ها متناسب با کدهای مندرج در لی اوت کارخانه قابل پیگیری باشد.
 • توجه : گزارش آلاینده سنجی سال جاری مورد تقاضا و نیز در صورت وجود، ارائه گزارش آلاینده سنجی در طی سال های خدمت عضو .
 • جانمایی (layout) کارخانه همراه با جانمایی دستگاه ها به نحوی که :
 • الف- محل استقرار عضو مشخص شده باشد (چنانچه محل کار فرد ثابت نیست محل های کاری فرد در زمان مورد نظر در آن نشانه گذاری شده باشد.)
 • ب- محل پارتیشن ها و دیواره ها و هرگونه موانع موجود در کارگاه مشخص شده باشد.
 • ج- محل سیستم های نگهدارنده، کنترلی (تهویه) و ایزولاسیون فرایندهای مخاطره آمیز مشخص باشد.
 • د- کلیه موارد با کدگذاری در لی اوت مشخص گردد.
 • پرونده پرسنلی عضو از بدو خدمت تا زمان ارائه درخواست (اصل بودن مدارک و مستندات ضروری می باشد).
 • ارائه مستندات قانونی مورد ادعای عضو در صورت وجود.
 • شرح شغل مصوب توسط کارفرما در شرکت متبوع جهت مشاغل عضو.
 • شرح شغل مکتوب توسط عضو شامل : عنوان شغلی، شرح فعالیت و محل انجام خدمت، ایستگاه کاری همراه با ذکر تاریخ و مدت اشتغال در آن محل، ایستگاه کار . نوع ابزار، تجهیزات، مواد شیمیایی و... که در شغل مورد نظر مورد استفاده واقع شده است .
 • کپی برابر اصل شده احکام تمام سال های مورد درخواست بازنشستگی.
 • در دسترس بودن پرونده بهداشتی فرد در صورت نیاز.

نحوه محاسبه بارمالی بازنشستگی سخت وزیان آور به چه صورت می باشد؟

شما می توانید نحوه محاسبه بارمالی بازنشستگی سخت وزیان آور را در قسمت قوانین، آیین نامه ها، ماده 11 آیین نامه بازنشستگی سخت و زیان آور مشاهده فرمایید.

مراحل درخواست بیمه بیکاری به چه صورت است؟

 • تکمیل فرم درخواست بیمه بیکاری تا حداکثر 30 روز پس از وقوع بیکاری توسط متقاضی
 • تشکیل جلسه با اطلاع تلفنی به متقاضی و ارسال نامه کتبی به شرکت
 • حضور متقاضی در جلسه بیمه بیکاری با حضور اعضای هیأت تشخیص بیمه بیکاری شامل نماینده هیأت امناء، نماینده شورای عالی و نماینده شرکت متبوع متقاضی
 • برقراری بیمه بیکاری شامل پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای درمانی در صورت رأی مثبت هیأت تشخیص

مراحل انتقال سوابق از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به چه صورت است؟

 • تکمیل فرم انتقال سوابق و ارائه به دبیرخانه صندوق
 • ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصویر فرم تکمیل شده با اعلام شماره حساب صندوق به آخرین شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت کسور متقاضی و ارسال رونوشت به متقاضی برای پیگیری از شعبه
 • ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط شعبه (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور فنی انجام می شود.)

مراحل انتقال سوابق از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به چه صورت است؟

 • تکمیل فرم انتقال سوابق از سایر صندوق های بازنشستگی کشور و ارائه به دبیرخانه صندوق
 • ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصویر فرم تکمیل شده با اعلام شماره حساب صندوق به صندوق بازنشستگی محل پرداخت کسور متقاضی و ارسال رونوشت به متقاضی برای پیگیری از صندوق بازنشستگی مورد نظر
 • ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط صندوق بازنشستگی مورد نظر (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور فنی انجام می شود.)

مراحل انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی به چه صورت است؟

 • مراجعه متقاضی به شعبه تأمین اجتماعی فعلی و ارائه درخواست انتقال سوابق برای مکاتبه با صندوق
 • ارسال فهرست ریز کسور، تاریخ شروع و خاتمه پرداخت کسور به صندوق و اعلام عدم استرداد کسور طی یک نامه به شعبه مورد نظر
 • علام کتبی شماره حساب توسط شعبه تأمین اجتماعی به صندوق پس از تأیید اداره کل مربوط
 • اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق
  (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور مالی انجام می شود.)

مراحل انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی کشوری به چه صورت است؟

 • ارائه درخواست انتقال سوابق توسط متقاضی به محل اشتغال فعلی
 • درخواست کتبی محل اشتغال فعلی متقاضی در خصوص واریز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام شماره حساب آن صندوق
 • اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق
  (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور مالی انجام می شود.)

مراحل انتقال سوابق به سایر صندوق های بازنشستگی کشور به چه صورت است؟

 • مراجعه متقاضی به صندوق بازنشستگی فعلی و ارائه درخواست انتقال سوابق برای مکاتبه با صندوق
 • درخواست کتبی صندوق بازنشستگی فعلی متقاضی در خصوص واریز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط با اعلام شماره حساب صندوق بازنشستگی مورد نظر
 • اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق
  (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور مالی انجام می شود.)

مراحل استرداد کسور بازنشستگی به چه صورت است؟

 • تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی و ارائه به دبیرخانه صندوق
 • اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق
  (سایر مراحل توسط همکاران دیگر در امور مالی انجام می شود.)

مراحل صدور گواهی سابقه اعضای مشمول بیمه بیکاری و اعضای مستعفی (قطع رابطه) به چه صورت است؟

ارائه درخواست کتبی گواهی سابقه کلی یا به تفکیک سابقه به دبیرخانه صندوق با درج محل ارائه گواهی صدور گواهی سابقه

اصلاح احکام اولیه بازنشستگان سخت و زیان آور که در تاریخ 1397/7/1 اصلاح حقوق داشته اند جهت محاسبه متناسب سازی با حقوق اولیه چگونه است؟

براساس فرمول متناسب سازی مرحله دوم، اولین حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه می باشد که این موضوع نیز در تمامی محاسبات لحاظ گردیده است و تغییر احکام در تاریخ 1397/7/1  براساس مصوبه ارکان مربوطه جهت اصلاح فرمول حقوق بازنشستگی سخت و زیان آور بوده و از تاریخ 1397/7/1  اجرا گردیده است فلذا امکان عطف به ماسبق و اصلاح احکام اولیه میسر نمی باشد.

بازنشستگی بانوان با 25 سال سابقه امکان پذیر است؟

براساس آیین نامه بیمه اجتماعی و ابلاغ آن از تاریخ 1400/3/5 بیمه شدگان خانم با داشتن حداقل 25 سال سابقه بیمه پردازی می توانند نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی خود و شرکت مطبوع اقدام نمایند.

آئین نامه بیمه اجتماعی از چه زمانی اجرایی می گردد؟

با توجه به ابلاغ آئین نامه بیمه اجتماعی در تاریخ 1400/5/3 تمامی درخواست های ثبت شده در دفتر دبیرخانه صندوق از تاریخ فوق به بعد براساس مفاد آئین نامه بیمه اجتماعی بررسی خواهد گردید.

تاریخ موثر رسیدگی به درخواست ها چه زمانی است؟

مبنای تاریخ رسیدگی به کلیه درخواست ها، تاریخ ثبت در دفتر دبیرخانه صندوق می باشد.بنابراین کلیه اعضا می بایست درخواست های خود را ابتدا در دبیرخانه صندوق ثبت نمایند.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی براساس ماده 21 آئین نامه بیمه اجتماعی چگونه است؟

براساس ماده 21 آئین نامه بیمه اجتماعی حقوق بازنشستگی براساس مقایسه دو روش ذیل محاسبه می گردد:

الف  : حقوق براساس فرمول تمام شماری صندوق با لحاظ پنالتی سن

ب : حقوق براساس متوسط حقوق و مزایای 24 ماه آخر با لحاظ سقف 7 برابر حداقل دستمزد قانون کار در هر سال، ضرب در سنوات بیمه پردازی تا سقف 35 سال .

تبصره : در محاسبه روش بند ب سوابق و ذخایر مازاد بر سقف 7 برابر حداقل دستمزد به روش الف محاسبه به حقوق محاسبه شده بند ب اضافه می گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، آیین نامه بیمه تامین اجتماعی که در وبسایت صندوق بارگذاری گردیده است مطالعه شود.

 

 

صدور نامه ی كسر از حقوق در چه بازه زمانی آماده می شود؟

درخواست خود را يك هفته قبل ارسال كرده و در بازه ی زمانی 3روز الي یک هفته گواهی كسر ازحقوق شما آماده می شود.

درخواست کسر از حقوق را به چه صورت ارسال نماییم؟

به صورت حضوری یا فکس به شماره 22912628 ارسال نمایید.

برای چه افرادی می توان ضامن شد؟

برای افراد درجه اول خانواده و عروس و داماد.

در خصوص اماکن اقامتی نحوه ثبت نام نوع پیگیری و استفاده از امکانات مراکز رفاهی و نحوه پرداخت هزینه ها اقامت چگونه است؟

به دلیل شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی امکان رزرو مراکز اقامتی وجود ندارد. اما به صورت کلی جهت استفاده بازنشستگان عزیز از مراکز اقامتی واقع در کیش (هشت واحد) مشهد (هشت واحد) و نمک آبرود (یک واحد) می بایستی در پایگاه اطلاع رسانی صندق ثبت نام و رزرو نمایند. به این صورت که در قسمت امور مستمری بگیران منوی درخواست را کلیک کرده و نسبت به رزرو مورد درخواستی اقدام نمایند. در خصوص کیش و مشهد جهت درخواست تاریخ مد نظر 8 واحد را چک فرمایند . سپس رزرو را با توجه به راهنمایی خود برنامه انجام داده و پس از دریافت کد پیگیری از بابت ثبت نام مطمئن گردیده وضمنا یاد آوری میگردد که رزرو به معنی تایید نمیباشدزیرا چنانچه اگر در تاریخ یاد شده متقاضی بیش از یک نفر باشد با توجه به الویت بندی قرعه کشی انجام خواهد شد متقاضی پس از ثبت نام می تواند در همان صفحه ثبت نام وارد قسمت پیگیری درخواست شده و پیگیر تائید یا عدم تائید رزرو خود باشد. شایان ذکر است هزینه اقامت از حقوق ماه بعد عضو کسر میگردد.

توجه فرمایند:

 • زمان تحویل واحد ساعت 15 روز ثبت نام و زمان تخلیه واحد ساعت 12 ظهر آخرین روز ثبت نام می باشد.
 • امکانات و ظرفیت استفاده واحد های اقامتی برای 6 نفر می باشد.
 • اماکن اقامتی دارای نگهبان میباشد که هماهنگی ورود و خروج مهمان عزیز را انجام می دهند .
 • هنگام خروج حتما فرم نظر نسجی را تکمیل نمایند .
 • لطفا در حفظ و نگهداری لوازم و وسایل موجود دقت نمایند در صورت خسارت مبلغ خسارت از حقوق بازنشسته کسر میگردد.

جهت بیمه تکمیلی چه اقدامی باید صورت گیرد؟

بازنشستگان محترم با علم به این موضوع که مبلغ سرانه درمان برای هریک از اعضای خانواده تحت تکفل بازنشسته و عضو بازنشسته نفری 40 هزار تومان می باشد که این مبلغ از زمان درخواست بازنشسته از حقوق ایشان کسر می گردد، فرم مخصوص درخواست بیمه مازاد (تکمیلی) را تکمیل و به امور مستمری بگیران ارسال فرمایند.

آیا می توانم بیمه تکمیلی خویش را لغو نمایم؟

در طول دوره یکساله بیمه تکمیلی این امکان وجود ندارد اما متقاضیان می توانند در ابتدای هر دوره و در بازه زمانی که اعلام می شود، درخواست انصراف از بیمه تکمیلی را به واحد مستمری بگیران ارسال نمایند.

برای حذف فرزند دختر از افراد تحت تکفل به علت ازدواج چه مراحلی باید طی گردد؟

در این خصوص باید درخواست بازنشسته اصلی به همراه کپی شناسنامه دختر (تمام صفحات) و کپی عقد نامه به واحد امور مستمری بگیران ارسال گردد.

در خصوص تحت تکفل قرار دادن فرزند دختری که متارکه نموده است چه مراحلی باید طی گردد؟

باید درخواست کتبی بازنشسته اصلی به همراه کپی کارت ملی، شناسنامه دختر (تمام صفحات) و طلاق نامه به واحد امور مستمری بگیران ارسال گردد. پس از ارسال فیزیکی مدارک، باید نام و مشخصات عضو جدید در سایت پیشخوان صندوق آینده ساز، توسط بازنشسته اصلی به ثبت برسد.

جهت اضافه نمودن والدین به زیر مجموعه افراد تحت تکفل عضو اصلی چه مراحلی باید طی گردد؟

درخواست بازنشسته اصلی به همراه تکمیل کردن فرم تقاضای کفالت و تعهد نامه و کلیه مدارک ذکر شده در فرم جهت بررسی و تصویب کمیسیون به واحد امور مستمری بگیران ارسال گردد.

جهت برقراری مستمری افراد تحت تکفل عضو فوتی چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

در قسمت دریافت فرمها، "فرمهای مربوط به امور مستمری بگیران" جهت تکمیل و ارسال "فرم درخواست برقراری حقوق وظیفه بگیری" اقدام بفرمایید.

چه تغییراتی باید به صورت کتبی به واحد امور مستمری بگیران اعلام شود؟

هر گونه تغییر آدرس و یا شماره تلفن، اشتغال فرزندان، اعزام به خدمت سربازی، ترک تحصیل، ازدواج، طلاق، فوت، تولد

نحوه درخواست و ارسال گواهی حقوق و يا گواهی كسر از حقوق به صندوق به چه صورت است؟

به صورت حضوری و یا از طریق وبسایت از قسمت دریافت فرم ها (فرم گواهی حقوق را از امور مستمری بگیران) و (فرم گواهی کسر از حقوق را از واحد مالی) دریافت کرده و پس از تکمیل به واحد مربوطه ارسال بفرمایید.

آيا امكان تهيه گواهی كسر از حقوق، گواهی حقوق جهت سفارتخانه ها، شركت ها و احكام حقوقی و يا فيش حقوقی برای عضو بازنشسته از طريق تماس تلفنی وجود دارد؟

خیر، لطفا در خواست خود را با مراجعه به قسمت مربوطه به صورت حضوری و یا از طریق وبسایت از قسمت دریافت فرم ها (فرم گواهی حقوق را از امور مستمری بگیران) و (فرم گواهی کسر از حقوق را از واحد مالی) دریافت کرده و پس از تکمیل به واحد مربوطه ارسال بفرمایید.

مراحل ثبت نام در پیشخوان خدمات الکترونیکی صندوق چگونه است؟

بازنشستگان محترم جهت استفاده از مزایای بیمه درمان بازنشستگی خود لازم است نسبت به ثبت نام خود از طریق پایگاه اطلاع رسانی صندوق اقدام نمایند.

آدرس سایت : پیشخوان خدمات الکترونیکی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز http://pishkhan.ayandehsazfund.com

با وارد کردن کد عضویت بازنشسته، شماره ملی و تلفن همراه، پیامی در خصوص وارد کردن کد فعالسازی مشاهده میگردد که پس از دریافت کد ارسالی و وارد کردن آن و با توجه به راهنمائی سیستم نسبت به اصلاح و ثبت اطلاعات اقدام گردد.

لطفا قبل از ورود به سامانه جهت تکمیل اطلاعات هویتی خود و افراد تحت تکفل به نکات ذیل توجه فرمایید:

 • در صورتی که اطلاعات کاربری شما برای سامانه قابل شناسایی نبوده و ورود به سیستم برای شما امکان پذیر نیست با تلفن پشتیبانی که در بالای صفحه قرار گرفته تماس حاصل فرمایید.
 • اطلاعات هویتی خود و افراد تحت تکفل را در دسترس داشته باشید.
 • شماره تلفن همراه ثبت شده بعنوان تنها شماره موجود جهت اطلاع رسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 • اسکن عکس پرسنلی، کارت ملی و صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل را با حجم کمتر از 500 کیلوبایت در دسترس داشته باشید.
 • توجه فرمایید فرزندان دختر به شرط تجرد در لیست افراد تحت تکفل قرار می گیرند و لازم است اسکن صفحه دوم شناسنامه در سامانه بارگذاری گردد.
 • همچنین برای فرزندان پسر مجرد بالای 20 سال و کمتر از 25 سال لازم است گواهی اشتغال به تحصیل بارگذاری گردد.
 • بعد از اتمام مراحل ثبت نام ،پیامک تایید ثبت برای شما ارسال شده و اطلاعات و مستندات شما توسط کارشناسان مربوطه کنترل و نتیجه آن از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

عضو بازنشسته برای چه افرادی میتواند گواهی کسر از حقوق بگیرد و سقف دریافت گواهی کسر از حقوق چه مبلغی می باشد؟

عضو بازنشسته فقط برای افراد درجه اول (عضو، همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر، عروس و داماد) می تواند گواهی کسر از حقوق بگیرد و با توجه به این که: " بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر توقیف یا کسر 25 درصد حقوق بازنشستگی و یا وظیفه افراد جایز است بنابراین صدور گواهی کسراز حقوق مازاد بر 25 درصد حقوق دریافتی مجاز نمیباشد. "

ارسال گواهی تحصیل فرزندان بازنشسته و هزینه های پرداختی در سال 1400 به چه صورت است؟

با توجه به تغییرات آیین نامه ای صندوق، از سال 1400 هزینه ای با عنوان کمک هزینه تحصیلی وجود ندارد و از ارسال آن بصورت پستی یا بارگذاری در پیشخوان خودداری فرمایید.اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

نحوه درخواست و ارسال گواهی کسر از حقوق به چه صورت است؟

متقاضیان می توانند از طریق مراجعه حضوری و ترجیحاً ورود به سایت  صندوق در قسمت دریافت فرم ها (فرم گواهی کسر از حقوق را در گزینه واحد  مالی) دریافت نموده و فرم تکمیل شده را از طریق پست یا نمابر به شماره 22912628-021 به واحد مالی ارسال فرمایند.

عضو بازنشسته برای چه افرادی می تواند نامه گواهی کسر از حقوق دریافت نماید؟

باتوجه به تجارب گذشته و بررسی های اداری و حقوقی پیرامون معضلات حادث شده مقرر گردید هرعضو صندوق مجاز باشد فقط جهت تضمین وام اعضاء درجه یک شامل همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر و عروس و داماد خود حداکثر (به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی) تا سقف 25 درصد از حقوق بازنشستگی درخواست نامه کسر از حقوق داشته باشد.

صدور و دریافت نامه گواهی کسر از حقوق در چه بازه زمانی صورت می گیرد؟

صدور گواهی مربوطه معمولاً در همان روز و حداکثر صبح روز بعد انجام می گیرد لیکن ارسال آن در تهران تا دو روز بعد و در شهرهای دیگر تا 5 روز اداری بطول می انجامد.

دریافت نامه صدور گواهی سابقه بیمه چقدر زمان می برد؟

از تاریخ ارسال درخواست صدور گواهی سابقه بیمه ، بعد از پنج روز کاری نامه از طریق پست به دست شما می رسد.

دریافت نامه اعلام رقم سابقه چقدر زمان می برد؟

از تاریخ ارسال درخواست اعلام رقم سابقه، بعد از پنج روز کاری نامه از طریق پست به دست شما می رسد.

آیا حقوق مستمری بگیران هرماه در بازه زمانی مشخص پرداخت می گردد؟

بلی، حقوق مستمری هرماهه معمولاً در بازه 30 ام ماه جاری و نهایتاً 4 ام ماه بعد حسب تقارن با تعطیلات پایان ماه یا بروز مشکلات سیستمی پرداخت می گردد.

 

آیا حقوق افرادی که بیمه بیکاری دریافت می نمایند هرماه در بازه زمانی مشخص پرداخت می گردد؟

بلی، حقوق بیمه بیکاری هر ماهه در ادامه حقوق مستمری بگیران پرداخت می گردد.