X

سوالات متداول

صندوق آینده ساز در چه سالی تشکیل گردیده است؟

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به عنوان صندوق بيمه اجتماعی، به استناد ماده (4) قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پيری و ازکارافتادگی و فوت (مصوب 9/12/1349) بر اساس تبصره (2) ماده 11 قانون تشکيل وزارت بهداری و بهزیستی (مصوب 1355) و با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی وقت و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و از مورخ 20/11/1356 به عنوان صندوق بیمه اجتماعی شروع به فعالیت نموده است.

هدف از ایجاد صندوق آینده ساز چه بوده است؟

هدف ایجاد صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی، قوانين و مقررات عام تأمين اجتماعی و سایر قوانين و مقررات مربوط (حسب مورد، قانون کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بيکاری و همچنين ارائه بيمه خدمات درمانی مطلوب به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنين تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق الذکر، با به کارگيری اصول محاسبات بيمه ای و امکان انجام فعاليت های اقتصادی (با بهره گيری از وجوه و ذخائر در اختيار) می باشد.

صندوق آینده ساز تحت نظارت کدام سازمان یا وزارتخانه اداره می شود؟

مطابق با اساسنامه، صندوق آینده ساز دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه غیر دولتی، طبق مقررات اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می گردد.

آیا تعهدات قانونی صندوق آینده ساز از سوی دولت تضمین شده است؟

مطابق با اساسنامه صندوق, حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بيمه‌ای، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهيدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمينه اتخاذ می نماید را رعایت نماید.

صندوق آینده ساز چه تکالیف و وظایفی را بر عهده دارد؟

صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنين تنظيم آیين‌نامه ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایتهای مندرج در قانون و مقررات تأمين اجتماعی و اصلاحيه های بعدی آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کليه مستمری بگيران صندوق بر اساس اساسنامه آن خواهد بود. همچنین تأمين و پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بيکاری و همچنين ارائه بيمه خدمات درمانی مطلوب به اعضاء و مستمری بگيران، استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعاليتهای اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنيت سرمایه گذاری، سود آوری و نقد شوندگی و در چارچوب ضوابط بند (ه) ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و استفاده از تسهيلات مالی و سایر خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غير بانکی مجاز و سایر صندوقها و مؤسسات قانونی تأمين سرمایه از جمله مواردی است که در اساسنامه صندوق درج گردیده است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به نسبت دیگر صندوق ها از چه مزیت هایی برخوردار است؟

پشتوانه مالی مطلوب، حقوق بازنشستگی بدون سقف، پذیرش سوابق قبل از عضویت، پرداخت هزینه های درمان در تمام مراکز درمانی، امکانات اقامتی و تفریحی مخصوص بازنشستگان، پرداخت حق از کار افتادگی، پرداخت حق کهولت و ارائه انواع خدمات بیمه ای در تمام رشته ها از جمله مزیت های این صندوق به نسبت دیگر صندوق هاست. ذخایر صندوق آینده ساز به عنوان اولین صندوقی که اساسنامه آن توسط شورای عالی در وزارت رفاه مطابق با قانون ساختار اصلاح شد، به نسبت دیگر صندوق ها، دارای وضعیتی قابل قبول بوده و سیاست جاری صندوق در پرداخت مستمری اعضا ازمحل سود سرمایه گذاری ها به عنوان وجه تمایز صندوق آینده ساز با دیگر صندوق ها می باشد که مورد تایید کارشناسان وزارت رفاه قرار گرفته است.

پایداری صندوق آینده ساز و کفایت منابع آن در مقایسه با دیگر صندوق ها چگونه است؟

بر اساس استانداردهای جهانی و‌ اعلام سازمان جهانی تامین اجتماعی ISSA ، صندوقی که تا مدت ۴ سال دارایی‌هایش بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، بحران ندارد. کفایت منابع برای پوشش هزینه‌ها در یکی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی کشور کمتر از یک سال و در برخی کاملا منفی است. درحالیکه صندوق آینده‌ساز از لحاظ دارایی بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است و به همین دلیل است که پایداری صندوق حمایت و‌بازنشستگی آینده‌ساز با هیچ صندوق دیگری قابل مقایسه نیست و کاملا تضمین شده است.

وضعیت دارایی های صندوق آینده ساز چگونه است؟

وضعیت دارایی‌های صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به نسبت دیگر صندوق ها در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و ‌صندوق، سبد سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی عمدتا در حوزه املاک و سهام شرکت‌ها دارد. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز از ابتدای تاسیس، محاسبات علوم بیمه‌ای (آکچوئری) را مبنای سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و‌تنظیم قوانین و‌ مقررات خود قرار داده و به لطف این زیربنای کارشناسی و‌ ساختار راهبری مشارکتی، به استناد گزارش بانک‌ جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین دبیرخانه هیات امنای صندوق های بازنشستگی جزو معدود صندوق‌های بازنشستگی کشور است که توانایی ایفای تعهدات خود را داراست.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در طی سالیان گذشته چگونه فعالیت نموده است؟

در طول بیش از چهار دهه گذشته بخش عمده پورتفوی سرمایه گذاری های صندوق اینده ساز در حوزه املاک بوده است و بسیاری از سازه های معتبر ساخته شده در جزیره کیش توسط صندوق آینده ساز ساخته شده اند که از جمله آنها می توان به پروژه های عظیمی چون کرانه 1 و کرانه 2 اشاره نمود. پروژه عظیم VIP نیز در جزیره کیش با زمینی به وسعت بیش از 14 هکتار هم اکنون در دست مطالعه است. همچنین یکی از بزرگترین هتل های ایران که در شهر اراک واقع گردیده نیز متعلق به این صندوق است.این صندوق یکی از سهامداران بانک پارسیان در بدو تاسیس به عنوان پیشروترین بانک خصوصی در زمان خویش بوده و هم اکنون ورود به بورس از طریق شرکت های متعلق به صندوق نیز در دست بررسی و اقدام است.

آیا صندوق آینده ساز برای اداره خود به کمک های دولتی وابسته است؟

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز تنها صندوقی‌ است که از زمان تاسیس تاکنون حتی یک ریال بار مالی برای دولت ایجاد نکرده است. مدیریت صندوق در طی بیش از چهار دهه گذشته توانسته است بدون گرفتن ریالی از دولت در طول حیات خود، به راه خویش ادامه دهد و تعهدات خود را به انجام برساند. به همین دلیل است که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، تنها صندوقی است که برای دولت بار مالی ندارد.ذخایر صندوق آینده ساز به عنوان اولین صندوقی که اساسنامه آن توسط شورای عالی در وزارت رفاه مطابق با قانون ساختار اصلاح شد، به نسبت دیگر صندوق ها، دارای وضعیتی قابل قبول می باشد و سیاست جاری صندوق در پرداخت مستمری اعضا ازمحل سود سرمایه گذاری ها به عنوان وجه تمایز صندوق آینده ساز با دیگر صندوق ها مورد تایید وزارت رفاه می باشد.

عمده ترین شرکت هایی که در حال حاضر تحت نظارت صندوق اداره می گردند و زمینه فعالیت آنها در چه حوزه هایی است؟

شرکت کرانه کیش، مجتمع سیاحتی امیرکبیر، شرکت سلامت نگر، شرکت آینده گستر، شرکت کارگزاری چکاد آینده ساز و شرکت کیش بتن جنوب از جمله شرکت های صندوق هستند.


شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش در سال 1357 فعالیت خود را با درک موقعیت ویژه جزیره کیش در بستر گردشگری و اقتصادی آغاز نمود که موجبات رونق صنعت گردشگری جزیره کیش را نیز فراهم نموده است. پروژه های عظیم ساختمانی با کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری ، هتل و . . . و همچنین سرمایه گذاری و فعالیت های بازرگانی در منطقه کیش در حوزه فعالیت این شرکت می باشد. ساختمان خدماتی صدف، ساختمان برج IT کیش، پروژه های برج مسکونی مهستان، پروژه ساختمان اداری صفین، پروژه هتل صدف کیش، پروژه کرانه 1 با زیربنای کل 158000 متر مربع، مجتمع مسکونی ساحلی کرانه 2 با زیر بنای کل 37000 متر مربع از جمله پروژه های انجام شده طی سالهای گذشته این شرکت بوده و پروژه شهزک مسکونی سیاحتی و تفریحی VIP جزیره کیش نیز پروژه در دست مطالعه واقدام آن می باشد.


شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر واقع در شهر اراک با همیاری و تشریک مساعی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سال 1367 تأسیس و منابع مالی لازم جهت عملیات اجرائی این مجموعه از طریق دریافت تسهیلات مالی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز تأمین گردیده است. مهمترین پروژه آن طی سالهای گذشته ساخت هتل امیرکبیر با امکاناتی از جمله پارک و شهربازی ، تالار و آمفی تئاتر ،سفره خانه ، استخر و کلوپ ورزشی وهمچنین بزرگترین مرکز همایشهای بین المللی در استان مرکزی می باشد.


شرکت کیش بتن جنوب با هدف تولید بتن آماده درجه بندی شده قطعات بتنی پیمانکاری و سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ساختمانی در جزیره زیبای کیش فعالیت می کند. واحد تولید بتن آماده استاندارد در 3 ایستگاه، واحد تولید قطعات پیش تنیده پیش ساخته و واحد تولید قطعات مسلح پیش ساخته از جمله واحدهای کیش بتن جنوب می باشد.


شرکت سلامت نگر نیز متولی حوزه درمان صندوق می باشد.

پوشش خدمات درمان صندوق آینده ساز به نسبت دیگر صندوق ها چگونه است؟

خرید درمان که می‌بایست برای همه به صورت یکنواخت انجام پذیرد، از لحاظ رعایت مقررات و‌ قوانین در حوزه درمان از اصول بیمه‌گری است. صندوق آینده ساز این امکان را فراهم نموده که هشتاد درصد از هزینه‌های درمان‌ بر اساس تعرفه و‌جدول تعهدات در هر کجا که اعضا مراجعه کنند تامین شود و این آزادی عمل برای اعضا در سراسر کشور فراهم شده است. بیمه درمان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز از طریق یکی از بهترین بیمه های کشور که بیش از چهار هزار مرکز طرف قرارداد دارد انجام می‌پذیرد. هزینه‌هایی که صندوق برای درمان اعضای خویش پرداخت می‌کند از اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌ها در کشور بالاتر است و وضعیت درمان بازنشستگان آینده ساز در مقایسه با دیگر صندوقها درشرایط بسیارمناسبی قرار دارد.بیمه پایه صندوق آیند ساز تا 80 درصد هزینه های درمانی را به اعضای خود پرداخت می نماید.در حالی که بیمه پایه در دیگر صندوق ها حداکثر تا 30 درصد این هزینه ها را متقبل می شود. هزینه های بیماران خاص در صندوق آینده ساز بدون سقف پرداخت می گردد و این موضوع در تمام صندوق ها اگر نگوییم بی نظیر بلکه کم نظیراست.بیماران خاص و صعب­ العلاج که بیماری آنها به تایید کمیسیون پزشکی صندوق رسیده باشد نیز امکان دریافت خدمات تشخیصی و درمانی مربوط به بیماری خاص و صعب­ العلاج خود را در مراکز طرف قرارداد شرکت sos بدون پرداخت فرانشیز دارند .علاوه بر مراکز و داروخانه های طرف قرارداد مستقیم با خود صندوق، بازنشستگان محترم صندوق می‌توانند با ارایه کارت ملی به بیش از 4000 مرکز طرف قرارداد صندوق با شرکت SOS مراجعه نموده و بیمه ­شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به این مراکز می­توانند بدون پرداخت فرانشیز (تا سقف تعهدات تکمیلی) از خدمات درمانی استفاده کنند. همچنین در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos برای خدمات تشخیصی و درمانی در پوشش­های بدون سقف (مطابق جدول تعهدات شامل ویزیت و دارو، پاراکلینیکی 1 و 2 و خدمات آزمایشگاهی)، امکان دریافت خدمت بدون محدودیت سقف سالانه و مطابق تعرفه ها نیز وجود دارد.

حداقل و حداکثر حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق آینده ساز به نسبت دیگر صندوق ها چگونه است؟

حداقل حقوق پرداختی برای بازنشستگان عادی در صندوق آینده ساز مطابق با حداقل حقوق اعلامی توسط سازمان تامین اجتماعی است. اما مهمترین مزیت عضویت در صندوق آینده ساز نداشتن سقف پرداخت حقوق است که این صندوق را به نسبت همه صندوق های کشور متمایز نموده است.

هیات امنا و هیات مدیره صندوق آینده ساز از چه اعضایی تشکیل شده اند؟

بر اساس اساسنامه ی ابلاغ شده در تاریخ 6 فروردین سال 1399 و بر اساس ماده 7 و ماده 8 اساسنامه ارکان صندوق و اعضای هیات امنا به شرح می باشد: ارکان صندوق شامل: هيأت امناء، هيأت مدیره، مدیرعامل و هيأت نظارت می باشد. همچنین مطابق با ماده 8تعداد اعضای هیات امناء 9 نفر می باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئيس هيأت امناء)، رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نائب رئيس)، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی، رئيس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذیربط وی، سه نفر از نمایندگان خدمات گيرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکلهای رسمی و قانونی مربوطه.

وظایف و اختیارات هیآت امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه چگونه است؟

بر اساس ماده 9 اساسنامه، وظایف و اختيارات هيأت امناء، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، به شرح زیر می باشد:


الف ـ تصویب راهبردها و خط مشی های صندوق، با رعایت سياست ها و برنامه های کلان شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.


ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی (ترازنامه، تغييرات در خالص دارایی ها، درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعاليت و وضع عمومی) صندوق پس از استماع گزارش هيأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هيأت نظارت صندوق، نسبت به صورتهای مالی اصلی و تلفيقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.


پ ـ تعيين، عزل و پذیرش استعفای اعضای هيأت مدیره، مدیرعامل و هيأت نظارت صندوق.


ت ـ تصویب آیين نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بيمه اجتماعی، سرمایه گذاری و سایر آیين نامه های مورد نيازصندوق، پس از تأیيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ث ـ تعيين حقوق و مزایا و یا حق الزحمه (حسب مورد) اعضای هيأت مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعيين نشده است.


ث ـ تعيين حقوق و مزایا و یا حق الزحمه (حسب مورد) اعضای هيأت مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعيين نشده است.


چ ـ پيشنهاد تغيير، اصلاح یا تفسير مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.


خ ـ پيشنهاد انحلال، ادغام و تجميع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.


دـ بررسی و اتخاذ تصميم در خصوص موارد پيشنهادی هيأت مدیره.


ذـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانين و مقررات مربوط.


چگونه با بخش های مختلف صندوق می توانیم تماس بگیریم؟

سیستم پاسخگویی و مرکز تماس در صندوق آینده ساز یکی از روزآمدترین سیستم های موجود می باشد که از اوایل سال 1399 در صندوق با تعداد 90 خط ورودی با شماره تلفن 72837000 راه اندازی گردیده است.مرکز تماس یا ارتباط با مشتریان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با کارشناسان مجرب و آموزش دیده در امر مشتری مداری و ارتباط با مشتریان بویژه در حال حاضر با تسلط بر بیش از 90% از سئوالات پیش روی اعضا از قبیل اداری – مالی – روابط عمومی – نحوه ارسال فرمهای مختلف و درخواستها – سئوالات مختلف در خصوص امور بازنشستگی و یا مستمری بگیران – سوالات مختلف در خصوص نحوه ارجاع و ارسال نامه ها و همچنین پاسخگویی به سوالاتی در خصوص بیمه ، سرمایه گذاری در صندوق، نحوه عضو شدن در صندوق از قبیل خویش فرما یا شرکتهای متفرقه و یا نحوه انتقال سوابق از صندوق های دیگر به آینده ساز، آماده پاسخگویی به اعضای محترم می باشند.

شرایط استفاده از بیمه تکمیلی در صندوق چگونه است؟

عزیزان بازنشسته ای که درخواست استفاده یا انصراف از خدمات بیمه تکمیلی را دارند، شامل عضو اصلی و کلیه افراد تحت تکفل خواهد بود و در طول سال افزایش یا کاهش اعضا یا افراد تحت تکفل هر عضو با ارایه مستندات مثبته و تایید صندوق خواهد بود.


بازنشستگانی که درخواست استفاده یا انصراف از خدمات بیمه تکمیلی را دارند می توانند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال درخواست خود را در پیشخوان خدمات الکترونیکی ثبت نمایند. (انصراف از بیمه تکمیلی تنها در صورتی امکان پذیر است که از ابتدای سال از بیمه تکمیلی استفاده نکرده باشند.) درخواست و انصراف از بیمه تکمیلی در طول سال امکان پذیر نیست.


بازنشستگانی که در سال جاری از بیمه تکمیلی استفاده می نمایند در صورت تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی در سال آتی نیازی به ارائه درخواست مجدد به صندوق ندارند اما بازنشستگانی که در حال حاضر از این خدمات استفاده می کنند و تمایلی به دریافت این خدمات در سال آینده را ندارند می بایست با مراجعه به سایت پیشخوان صندوق ، درخواست خود را ثبت نمایند.در خصوص بازنشستگانی که از این خدمات در سال جاری استفاده نکرده اند و تمایل به دریافت خدمات در سال آتی را دارند، می بایست با مراجعه به سایت پیشخوان صندوق، درخواست خود را ثبت نمایند.

شرایط تحت تکفل قرار دادن والدین در صندوق چگونه است؟

بازنشستگانی که درخواست تحت تکفل قرار دادن والدین خود را دارند می بایست طبق تبصره 4 ماده 32 آیین نامه بیمه اجتماعی از مراجع قضائی و قانونی ذیصلاح ، تصمیمات صادره در این خصوص را ارائه دهند.

شرایط استفاده از بیمه برای بازنشستگان جدید چگونه است؟

بازنشستگان جدید از یک ماه بعد از تاریخ بازنشستگی خود می توانند از خدمات آنلاین بیمه درمان استفاده کنند و در صورت مراجعه به پزشک در این مدت می بایست فاکتور هزینه ها را به واحد درمان تحویل دهند.

شرایط استفاده از بیمه برای افرادی که در میانه سال به تحت تکفل عضو در آمده اند چگونه است؟

افرادی که با ارائه مدارک در میانه سال تحت تکفل عضو اصلی قرار گرفته اند، با گذشت 14روز کاری پس از ثبت درخواست می توانند از خدمات آنلاین بیمه استفاده کنند.

شرایط دریافت کمک هزینه از پا افتادگی چگونه و چه مبلغی است؟

بازنشستگان متقاضی استفاده از کمک هزینه از پا افتادگی می بایست درخواست خود را به انضمام اصل مدارک پزشکی به صندوق تحویل دهند. عطف به مصوبه هیات امنا کمک هزینه از پا افتادگی به همسر و فرزند واجد شرایط نیز تعلق می گیرد.کمک هزینه از پا افتادگی معادل 50% حداقل حقوق سال می باشد. در صورت تایید نشدن درخواست، بازنشسته می تواند تنها یکبار دیگر با ارائه مدارک جدید مجددا در کمیسیون پزشکی درخواست خود را ارایه دهد.

شرایط دریافت کمک هزینه ازکارافتادگی چگونه و چه مبلغی است؟

برای استفاده از مزایای از کار افتادگی می بایست مطابق ماده 22 آیین نامه بیمه اجتماعی، عضو و یا شرکت متبوعه درخواست خود را به انضمام اصل مدارک پزشکی به صندوق تحویل دهند. نتیجه کمیسیون به عضو و یا شرکت اطلاع رسانی می گردد.

شرایط دریافت کمک هزینه احق کهولت چگونه و چه مبلغی است؟

مطابق با ماده 37 آیین نامه اجتماعی ، حق کهولت به بازنشستگان و از کار افتادگان کلی و همسران تحت تکفل بیمه شده متوفی (ازدواج دائم) در صورت دارا بودن 72سال تمام و بالاتر، هر ماهه مبلغی تحت عنوان "حق کهولت" پرداخت خواهد شد. مبلغ مذکور هر ساله و در صورت وجود اعتبارات لازم، در برنامه و بودجه سنواتی صندوق تعیین می گردد.

درخواست برقراری حقوق بازنشستگی را چگونه به صندوق ارایه دهیم؟

بعد از ارسال درخواست بازنشستگی توسط عضو فعال و شرکت متبوع عضو ، بررسی احراز شرایط بازنشستگی توسط امور فنی انجام می گردد. بعد از بررسی نامه ای توسط امور فنی با ذکر تاریخ بازنشستگی و آدرس سایت پیشخوان صندوق جهت ثبت اطلاعات در پیشخوان برای عضو ارسال می گردد. بعد از دریافت نامه عضوفعال باید وارد پیشخوان صندوق گردد و اطلاعات هویتی خود از قبیل اطلاعات شناسنامه ای، شماره حساب، شماره شبا، نام بانک، آدرس محل سکونت خود را ثبت نماید در صورتی که عضو افراد تحت کفالت داشته باشد باید نسبت به ثبت نام و ثبت اطلاعات آنها در قسمت افزودن افراد تحت کفالت اقدام نماید. پس از تکمیلی نمودن اطلاعات باید فرم درخواست برقراری حقوق را پرینت گرفته و مطابق با ضوابط مربوطه تحویل صندوق نمایند.

اعلام فوت و درخواست برقراری حقوق وظیفه بگیر را چگونه به صندوق ارایه دهیم؟

بعد از فوت بازنشسته اصلی و یا وظیفه بگیر اصلی ،خانواده افراد تحت کفالت باید نسبت به اعلام فوت و ارسال فرم اعلام فوت و برقراری حقوق وظیفه اقدام نمایند،در حال حاضر ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی همسر و فرزندان تحت کفالت و اصل گواهی فوت به صورت حضوری به صندوق ضروری است تا امکان احراز هویت افراد تحت کفالت نسبت به برقراری حقوق وظیفه انجام گردد. در صورت عدم امکان مراجعه حضوری با اصل مدارک، می بایست مدارک برابر اصل شده با تهیه فرم (فرم اعلام فوت و درخواست برقراری حقوق وظیفه) از طریق سایت صندوق دریافت و کلیه مدارک ذکر شده در فرم به صندوق ارسال گردد.. برای واریز حقوق به حساب وظیفه بگیر اصلی باید شماره حساب وظیفه بگیر اصلی در فرم حقوق وظیفه اعلام گردد . در صورتی که وظیفه بگیر فرزندانی تحت کفالت داشته باشد و در صورتی که فرزندان وی بالای 14 سال سن داشته باشند باید تعهدی از طرف فرزند مبنی بر پرداخت حقوق و درمان به حساب مادر ارائه گردد و در غیر این صورت و درخواست فردی مبنی بر پرداخت حقوق به حساب هر کدام از وظیفه بگیران فرم درخواست برقراری حقوق وظیفه باید توسط آنها جداگانه ارسال گردد و شماره حساب جداگانه ای برای دریافت حقوق اعلام نمایند. همچنین برای دریافت دفترچه درمان و پرداخت هزینه های درمان نیز می بایست نسبت به ثبت نام در پیشخوان صندوق و ثبت اطلاعات هویتی خود و اعلام شماره شبا و حساب در پیشخوان اقدام نمایند.

چگونه از صندوق گواهی حقوق، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوقی یا حکم بازنشستگی بگیریم؟

در خصوص گواهی حقوق و گواهی کسر از حقووق شخص بازنشسته باید وارد پیشخوان خود در سایت صندوق بازنشستگی آینده ساز شود و درخواست گواهی خود را در پیشخوان صندوق ثبت نماید. درخواست ثبت شده پس از تایید در صندوق و ارسال پیامک به عضو،امکان دانلود از طرف بازنشسته را خواهد داشت. بازنشستگان پس از دانلود فایل گواهی های درخواستی می توانند جهت استفاده از گواهی دانلود شده از آن استفاده نمایند گواهی ها دارای QRCODE می باشند و نیازی به مهر نمودن نمی باشد. این گواهی های حداکثر ظرف 24 ساعت امکان دانلود خواهند شد.اما برای دریافت فیش حقوقی و حکم بازنشستگی نیازی به تایید صندوق وجود ندارد و بلافاصله پس از ثبت درخواست امکان دانلود آن فراهم می باشد. فیش وحکم بازنشستگی نیز دارای QRCODE می باشند و نیازی به مهر نمودن نمی باشد.

اصلاح و تغییر شماره حساب دریافت حقوق یا هزینه درمانی در صندوق چگونه است؟

بازنشستگان باید وارد پیشخوان خود شوند و از طریق ورود به پرونده عضو ، اطلاعات تکمیلی و اصلاح شماره حساب نسبت به تغییر شماره حساب ، شماره شبا و ثبت عکس از کارت بانکی خود نسبت به ثبت اصلاح شماره حساب خود اقدام نمایند و پس از بررسی شماره حساب های ثبت شده ،کارشناسان امور فنی و بازنشستگی نسبت به تغییر شماره حساب بازنشستگان محترم اقدام می نمایند.

اصلاح و تغییر آدرس بازنشسته اصلی و یا بازمانده اصلی و حقوق بگیر در صندوق چگونه است؟

بازنشستگان باید وارد پیشخوان خود شوند و از طریق ورود به پرونده عضو و اطلاعات تکمیلی نسبت به تغییر آدرس خود اقدام نمایند.

تغییر شماره موبایل در صندوق چگونه است؟

بازنشستگان حتما می باست شماره موبایل متعلق به خود را به صندوق ارایه نمایند. برای این منظور باید وارد پیشخوان خود شوند و از طریق ورود به پرونده عضو و اطلاعات تکمیلی نسبت به تغییر موبایل خود اقدام نمایند.

درخواست پرداخت هزینه های کفن و دفن از صندوق چگونه است؟

پس از ارایه درخواست حضوری مبنی بر فوت اعضای خانواده تحت کفالت عضو اصلی و حقوق بگیر اصلی با ارایه گواهی فوت نسبت به ثبت هزینه کفن و دفن و خارج نمودن فرد متوفی در سیستم جامع و پیشخوان اقدام می گردد و مراحل پرداخت آن به افراد تحت تکفل انجام می شود. در صورتی که بازنشسته اصلی بدون تکفلی فوت نماید براساس گواهی فوت ، انحصار وراثت و وکالت نامه از افراد قید شده در انحصار وراثت با ارسال درخواست کتبی توسط وکیل هزینه های درمانی و کمک هزینه کفن و دفن بازنشسته به حساب اعلامی در درخواست پرداخت می گردد.

دریافت هزینه های درمان زمان فوت و قبل از فوت عضو اصلی از صندوق چگونه است؟

با توجه به این مطلب که هزینه های درمان عضو فوتی ( بازنشسته اصل و حقوق بگیر اصلی ) جزو ارث محسوب می گردد بعد از دریافت انحصار وراثت توسط بازماندگان و وکالت یکی از وراث از بقیه وراث و درخواست کتبی وکیل خانواده به صندوق نسبت به پرداخت هزینه های درمان حقوق بگیر اصلی اقدام می گردد.

اضافه نمودن و خارج نمودن فرزندان دختر تحت تکفل در صندوق چگونه است؟

با توجه به طلاق و ازدواج فرزندان دختر باید بازنشسته اصلی نسبت به افزودن و یا حذف فرزندان در پیشخوان صندوق اقدام نمایند. عضو بازنشسته پس از ورود به پنل شخصی و قسمت افراد تحت کفالت و حذف و اضافه نمودن افراد در صورتی که دختران از قبل در سیستم پیشخوان ثبت نام نموده بودند و در حال حاضر غیر فعال می باشند باید صفحه شناسنامه اول و دوم و صفحه ثبت شده تاریخ طلاق و انتخاب گزینه فعال کردن مجدد در صورت طلاق اقدام نمایند و در صورتی که تا بحال اسم ایشان در پیشخوان وجود نداشته باشد نسبت به افزودن افراد تحت کفالت و ثبت اطلاعات شناسنامه از در پیشخوان اقدام نمایند. در صورت ازدواج دختران پس از ورود به پیشخوان و افراد تحت کفالت و انتخاب حذف افراد تحت کفالت و قرار دادن صفحه اول و دوم و صفحه ثبت تاریخ ازدواج نسبت به حذف فرزند دختر در پیشخوان و سیستم جامع و حقوق اقدام می گردد.

تغییر نام و نام خانوادگی در صندوق چگونه است؟

با توجه به درخواست کتبی عضو اصلی نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی هر کدام از اعضای تحت کفالت بازنشسته و ارایه مستندات مربوطه، بررسی های لازم از سوی واحد حقوقی صندوق انجام خواهد شد و در صورت تایید در سیستم صندوق اعمال می گردد.

فرزند خواندگی در صندوق چگونه است؟

با توجه به درخواست کتبی (حضوری وغیرحضوری ) عضو اصلی و حقوق بگیر و ثبت اطلاعات فرزند در پیشخوان و افراد تحت کفالت نسبت به افزودن فرزند خوانده و ارایه مستندات مربوطه، بررسی های لازم از سوی واحد حقوقی صندوق انجام خواهد شد و در صورت تایید در سیستم صندوق اعمال می گردد.

ازدواج مجدد بازنشسته و طلاق بازنشسته اصلی در صندوق چگونه است؟

بر اساس ثبت اطلاعات طلاق صفحه اول و دوم و صفحه ثبت تاریخ طلاق بازنشسته و انتخاب حذف از افراد تحت کفالت در پیشخوان صندوق نسبت به حذف همسر بازنشسته از افراد تحت کفالت اقدام می گردد. در صورت ازدواج مجدد بازنشسته اصلی نیز نسبت به ثبت اصلاعات در سیستم پیشخوان و افزودن به افراد تحت کفالت و ثبت اطلاعات همسر جدید در پیشخوان اقدام می گردد.

در چه مواردی شرایط استفاده فرزندان تحت تکفل از مزایای صندوق قطع خواهد شد؟

با ازدواج دختران (ملاک ازدواج فرزندان تاریخ انعکاس عقد دائمی در شناسنامه می باشد) یا اشتغال به کار دختران و رسیدن سن پسران به 20 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی ، رسیدن سن آنان به 25 سال تمام و یا ازدواج آنان مزایای صندوق قطع خواهد شد.

شرایط بازنشستگی صندوق آینده ساز به چه صورت است؟

شرایط بازنشستگی به 3صورت است: داشتن حداقل 60سال تمام سن برای آقایان و55سال تمام سال برای بانوان با حداقل 20سال سابقه بیمه پردازی، داشتن 35سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی، داشتن 50سال تمام سن برای آقایان با حداقل30سال سابقه بیمه پردازی و داشتن 45 سال تمام سن برای بانوان با حداقل 25 سال سابقه بیمه پردازی

افرادی که بخواهند بازنشسته شوند چه اقدامی باید انجام دهند؟

با توجه به قانون صندوق اگراعضای شاغل باشند باید درخواست شرکت به همراه درخواست خود را یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی برای صندوق ارسال کنند واگرعضو خویش فرما هستند فقط درخواست خود را برای صندوق ارسال می کنند. لازم به ذکر است تاریخ بازنشستگی فقط در ابتدای هرماه مقدور می باشد.

اگر افراد بخواهند از سوابق بیمه پردازی خود آگاه شوند چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد با مراجعه به سایت صندوق از قسمت اعضای فعال و با ورود به "پیشخوان آینده ساز" با وارد کردن اطلاعات شخصی خود ( شماره تماس و کد ملی به عنوان رمزعبور و کدکاربری) می توانند از وضعیت پرونده ی خود مطلع شوند.

اگر افراد ریز سوابق پرداختی خود یا درخواست گواهی سابقه داشته باشند چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد باید با مراجعه به سایت پیشخوان می توانند ریز سوابق خود را مشاهده فرمایند.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی صندوق آینده ساز به چه صورت است؟

محاسبه حقوق به دو صورت است براساس فرمول صندوق و2سال آخر پرداختی اعضا،که هرکدام بالاتر باشد به عنوان حقوق بازنشستگی در نظرگرفه می شود. افراد می توانند با مراجعه به سایت در قسمت " قوانین صندوق" از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مطلع شوند.

شرکت هایی که بخواهند اعضا خود را در صندوق عضو کنند چه اقدامی باید انجام دهند(ادامه یا شروع عضویت)؟

این افراد باید با مراجعه به سایت در قسمت درباره>دریافت فرم ها و فایل ها>فرم های امور فنی و بازنشستگی فرم مربوط به راهنمایی عضویت از طریق شرکت های متفرقه را تکمیل و برای صندوق ارسال کنند و بعد از دریافت شناسه کابری و رمز ورود وشناسه های مربوطه حق بیمه افراد خود را پرداخت کنند.

افرادی که بخواهند به صورت خویش فرما بیمه پردازی کنند چه اقدامی باید انجام دهند(ادامه یا شروع عضویت)؟

این افراد با مراجعه به سایت صندوق در قسمت درباره>دریافت فرم ها وفایل ها>فرم های امور فنی وبازنشستگی، فرم های عضویت مستقل(خویش فرما) را تکمیل و پس از امضا برای صندوق ارسال کنند.

مبلغ بیمه درمان و تکمیلی برای سال 1402برای اعضایی که می خواهند از خدمات درمانی صندوق استفاده کنند به چه صورت است؟

برای سال 1402 مبلغ بیمه پایه600 تومان و تکمیلی 150 تومان است. مبالغ مرتبط با سال 1403 در اطلاعیه های صندوق اعلام خواهد شد.

افرادی که بخواهند از خدمات بیمه درمان صندوق استفاده کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد با مراجعه به سایت صندوق در قسمت درباره>دریافت فرم ها و فایل ها>فرم های امور فنی و بازنشستگی>فرم مربوط به برقراری پوشش درمان، در صورت تمایل فرم تکمیلی درمان را نیز تکمیل و برای صندوق ارسال کنند. در ابتدا برقراری پوشش درمان گذراندن 3 ماه دوره انتظار الزامی است یعنی سرانه پرداخت می شود ولی خدمات درمان ارائه نمی گردد. خدمات درمان از ماه 4ام شروع می شود.

اگر فردی عضو صندوق باشد و شرکت خود را تغییر بدهد چه اقدامی باید انجام دهد؟

این افراد باید فرم های مربوط به تعهد نامه های شرکت متفرقه را در سایت دریافت و درخواست خود را برای صندوق ارسال کنند.

اگر افراد بخواهند شناسه های درمان و تکمیلی هرسال را دریافت کنند به چه صورت است؟

با مراجعه به سایت پیشخوان و ثبت درخواست امکان دریافت شناسه ها مقدور می باشد.

شرکت هایی که بخواهند بیمه اعضا خود را پرداخت و فایل های مربوطه را بارگزاری کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد با مراجعه به سایت در قسمت کارفرمایان با وارد کردن شناسه کاربری و ومز عبور خود می توانند نسبت به ارسال فایل ها اقدام کنند.

نحوه ارسال فایل کسورات برای اعضا به چه صورت است؟

ا فراد می توانند با مراجعه به سایت در قسمت کارفرمایان و دانلود نمونه فایل و دستورالعمل ارسال اطلاعات، نحوه ارسال فایل های اکسل را مطالعه کنند.

برای ارسال فایل کسورات چند مورد فایل اکسل وجود دارد؟

الف)کسوربازنشستگی ماه جاری cf,tcf

ب)کسرکارکسوربازنشستگی rf،trf

پ)کسور معوقه pf،ptf

افرادخویش فرما در چه صورت مستعفی سیستم می شوند؟

در صورت عدم پرداخت بیشتر از 3ماه فرد مستعفی می شود.

اگر فردی مستعفی سیستم شود چگونه می توانند مطلع شود علت چیست؟

این افراد با تماس به صندوق و گذاشتن تیکت توسط کال سنتر به صورت ارسال پیامک می توانند ازعلت مستعفی بودن خود مطلع شود.

افراد چگونه می توانند از حقوق بازنشستگی خود مطلع شوند؟

این افراد با مراجعه سایت از قسمت اعضای فعال و پیشخوان آینده ساز می توانند حقوق بازنشستگی خود را مشاهده کنند. یا از طریق تماس با صندوق و گذاشتن تیکت از طریق ارسال پیامک مطلع شوند.

کسور پردازی از طریق شرکت به چه صورت است؟

مجموع کسورات، 26 درصدِ حقوق مشمول کار کسور بازنشستگی است که 7درصد به عهده بیمه شده( سهم کارمند)، 14 درصد سهم کار فرما ، 3درصد بیمه بیکاری و 2درصد بیمه درمان برای دوران بازنشستگی است.

افرادی که برای بارگزاری فایل مشکل دارند چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد می توانند با صندوق تماس بگیرند و با ثبت تیکت پاسخ خود را دریافت کنند یا در صورت لزوم با کارشناس مربوطه صحبت کنند.

آیا شناسه های واریز کسور بازنشستگی شرکت ها هرسال تغییر میکند؟

خیر! هرسال با شناسه های سال قبل می توان کسور هرماه را با شناسه مربوطه واریز کرد.

افرادی که شناسه های درمان شان منقضی شودچه اقدامی می توانند انجام دهند؟

این افراد می توانند با ارسال درخواست شناسه جدید را همراه با جریمه دریافت نمایند.

افرادی که از طریق شرکت، عدم پرداخت کسور دارند باید چه اقدامی انجام دهند؟

شرکت مربوطه باید درخواست خود را به صورت کتبی به همراه فیش حقوقی مربوط به ماه پرداخت نشده به صورت ایمیل،فکس،پست به صندوق ارسال کنند تا همراه با جریمه به شرکت اعلام رقم شود.

افرادی که درخواست خرید سوابق قبل ازعضویت در صندوق را دارند به چه صورت است؟

طبق آیین نامه مصوب 05/03/1400 سوابق بیمه ای با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه از طرف صندوق بازنشستگی مربوطه بدون سقف و سوابق غیر بیمه ای تا سقف حداکثر 5 سال می باشد. مدارک لازم جهت خرید سوابق بیمه ای: با مراجعه به سایت eservices.tamin.ir ، قسمت بیمه شدگان ، اعلام سایقه به موسسات نسبت به دریافت گواهی بارکددار پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی و اراعه به همراه در خواست محاسبه .

جهت خرید سوابق غیر بیمه ای چه مستنداتی باید ارایه گردد؟

افراد با ارائه مدارکی مانند درخواست گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی یا اگر جایی که مشغول به کار بوده اند آزاد بوده است با ارائه جواز کسب به همراه درخواست خود ارائه دهند.

کسور بازنشستگی قابل پرداخت جهت عضویت به صورت خویش فرما به چه صورت است؟

% آخرین حقوق یا متوسط حقوق سال جاری که از طرف شرکت پرداخت شده است. همچنین لازم به ذکر است امکان کاهش مبلغ تا 50% حقوق به شرطی که از حداقل حقوق امسال صندوق ( 53،000،000 ریال) کمتر نشود وجود دارد.

افزایش در کسورات خویش فرمایی به چه صورت است؟

فقط در ابتدای هرسال به میزان حداکثر سقف که هرساله هیئت مدیره ی صندوق آن را تعیین می کند ممکن می باشد. سقف افزایش در سال 1402 به میزان 21% + 2،507،880 ریال می باشد و حداقل حقوق 53،082،840 ریال می باشد.

شرایط احراز بازنشستگی سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

شما می توانید کلیه شرایط احراز بازنشستگی سخت و زیان آور را با توجه به ماده 19 آیین نامه بیمه اجتماعی صندوق و همچنین ماده 4 دستورالعمل اجرایی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور مشاهده فرمایید.

آیا شغل تکنسین و ... مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور می باشند؟

در تامین اجتماعی کد شغل تعریف شده و از روی کد شغل اعلام می گردد که کدام مشاغل سخت و زیان آور می باشند اما در صندوق آینده ساز براساس مستندات ارائه شده مثل گزارش آلاینده سنجی، شرح شغل، جانمایی فرد در محل، اصل پرونده پرسنلی و درمواردی بازدید از محل رای صادر می شود و ممکن است یک شغل در شرکتی سخت وزیان آور تشخیص داده شود اما همان شغل در شرکت دیگری مشمول سخت و زیان آور نباشد.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس فرمول های الف و ب ماده 21 آیین نامه بیمه اجتماعی صندوق انجام می شود و سابقه بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور در هر دوره پرداخت و پس از اعمال ضریب (5/1)، مشمول سابقه موزون مطابق جدول تبصره (1) ماده مذکور خواهد شد.

مدارک و مستندات لازم جهت طرح پرونده در هیات تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صندوق به چه صورت می باشد؟

فرم مدارک و مستندات لازم در سایت آینده سازه – قسمت درباره – بخش نامه ها و گزارش ها – بخش نامه به کلیه شرکت ها درمورد مشاغل سخت و زیان آور و در قسمت دانلود فایل قرار گرفته است.

نحوه محاسبه بارمالی بازنشستگی سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

نحوه محاسبه مبلغ هزینه قابل پرداخت جهت اجرای ماده (19) آینن نامه بیمه اجتماعی و مفاد ماده (4) دستورالعمل اجرایی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در ماده (14) دستور العمل مذکور ذکر شده است.

بازنشستگی در چه روزهایی از ماه امکان پذیر می باشد؟

تحقق بازنشستگی فقط در اولین روز هر ماه صورت می پذیرد.

جهت مطرح شدن و بررسی پرونده شخص در کمیته مشاغل سخت و زیان آور چه اقدامی باید صورت گیرد؟

می بایست مدارک لازم در بند (4) این صفحه همراه با درخواست شخص و شرکت برای صندوق ارسال گردد.

اگر شرکت از ارسال مدارک شخص ممانعت کند چه اقدامی باید صورت گیرد؟

شخص می بایست درخواست کتبی خود جهت بررسی پرونده بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را برای دبیرخانه صندوق ارسال نماید و پیگیری ارسال مدارک از طریق صندوق صورت می گیرد.

آیا امکان اعتراض به رأی صادره در هیأت بدوی مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد؟

هر یک از طرفین می توانند حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی، اعتراض خود را به دبیرخانه صندوق ارسال نمایند. در غیر این صورت رأی صادره قطعی تلقی و اقدامات بعدی معمول می گردد.

در صورت عدم پرداخت بارمالی توسط کارفرما چه اقدامی باید صورت گیرد؟

جهت بازنشتگی در مشاغل سخت و زیان آور می بایستی بارمالی مربوط به آن توسط کارفرما در وجه صندوق پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت آن خود شخص می بایست از طریق کارفرما پیگیر پرداخت بارمالی شود.

اگر شخصی بازنشته عادی شده باشد آیا می تواند درخواست بازنشستگی سخت و زیان آور داشته باشد؟

اگر حکم قطعی بازنشستگی عادی برای شخصی صادر شده باشد و آن شخص تا آن زمان درخواست بررسی پرونده و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را نداده باشد دیگر امکان بررسی پرونده و تغییر نوع بازنشستگی برای آن شخص وجود ندارد.

نحوه توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور به چه صورت می باشد؟

نحوه توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور بر اساس ماده (7) دستورالعمل اجرایی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

پس از پرداخت بارمالی توسط کارفرما چه اقدامی باید از طرف عضو صورت گیرد؟

جهت انجام فرآیند بازنشستگی عضو می بایست از طریق پیشخوان آینده ساز اطلاعات خود را تکمیل نموده و بعد از پرینت آن و زدن امضا و اثر انگشت آن را برای دبیرخانه صندوق ارسال نماید.

مدارک و مستندات لازم جهت بازنشستگی سخت و زیان آور چه زمانی باید برای صندوق ارسال شود؟

مدارک و مستندات لازم می بایست حداقل 3 ماه قبل از زمان مورد نظر بازنشستگی برای صندوق ارسال شود.

حقوق بیمه بیکاری چگونه برقرار می شود؟

تکمیل فرم درخواست بیمه بیکاری تا حداکثر 30 روز پس از تاریخ قطع ارتباط با شرکت )مراجعه به سایت پیشخوان صندوق-درخواست جدید-فرم درخواست حقوق بیکاری)،تشکیل جلسه با اطلاع تلفنی به متقاضی و ارسال نامه کتبی به شرکت، حضور متقاضی در جلسه بیمه بیکاری با حضور اعضای هیأت تشخیص بیمه بیکاری شامل نماینده هیأت امناء، نماینده شورای عالی و نماینده شرکت متبوع متقاضی، برقراری بیمه بیکاری شامل پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای درمانی در صورت رأی مثبت هیأت تشخیص


چگونگی محاسبه حقوق بیمه بیکاری: 60% متوسط حقوق و مزایای مشمول تمامی کسور پرداخت شده به صندوق در آخرین 90 روز اشتغال قبل از شروع بیکاری به علاوه 15% حداقل حقوق بازنشستگی مصوب صندوق در هر سال برای هر یک از افراد تحت تکفل (تا حداکثر 4 نفر)

انتقال سوابق در صندوق چگونه امکان پذیر است؟

قانون جدید انتقال سوابق در تاریخ 13/02/1402 توسط شورای نگهبان به تأیید رسیده و آیین نامه آن تا اواخر سال 1402 ابلاغ می گردد.

چگونگی انتقال سوابق از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز چگونه امکان پذیر است؟

تکمیل فرم انتقال سوابق و ارائه به دبیرخانه صندوق، ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصویر فرم تکمیل شده با اعلام شماره حساب صندوق به آخرین شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت کسور متقاضی و ارسال رونوشت به متقاضی برای پیگیری از شعبه، ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط شعبه، ثبت سوابق معادل مبلغ وجه واریز شده از صندوق بازنشستگی مبدأ در پرونده بازنشستگی عضو و اعلام کتبی مبلغ ما به التفاوت محاسبه شده بابت ثبت تتمه سوابق به عضو، ثبت تتمه سوابق منتقل شده در پرونده بازنشستگی عضو پس از تسویه حساب

انتقال سوابق از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز چگونه امکان پذیر است؟

تکمیل فرم انتقال سوابق از سایر صندوق ھای بازنشستگی کشور و ارائه به دبیرخانه صندوق، ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصویر فرم تکمیل شده با اعلام شماره حساب صندوق به تمامی مؤسسات محل اشتغال پیشین متقاضی و ارسال رونوشت به متقاضی برای پیگیری از آنها، ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری، ثبت سوابق معادل مبلغ وجه واریز شده از صندوق بازنشستگی مبدأ در پرونده بازنشستگی عضو و اعلام کتبی مبلغ ما به التفاوت محاسبه شده بابت ثبت تتمه سوابق به عضو، ثبت تتمه سوابق منتقل شده در پرونده بازنشستگی عضو پس از تسویه حساب

انتقال سوابق از سایر صندوق های بازنشستگی به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز چگونه امکان پذیر است؟

تکمیل فرم انتقال سوابق از سایر صندوق های بازنشستگی کشور و ارائه به دبیرخانه صندوق، ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصویر فرم تکمیل شده با اعلام شماره حساب صندوق به صندوق بازنشستگی محل پرداخت کسور متقاضی و ارسال رونوشت به متقاضی برای پیگیری از صندوق بازنشستگی مورد نظر, ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط صندوق بازنشستگی مورد نظر، ثبت سوابق معادل مبلغ وجه واریز شده از صندوق بازنشستگی مبدأ در پرونده بازنشستگی عضو و اعلام کتبی مبلغ ما به التفاوت محاسبه شده بابت ثبت تتمه سوابق به عضو، ثبت تتمه سوابق منتقل شده در پرونده بازنشستگی عضو پس از تسویه حساب

چگونگی انتقال سوابق از صندوق به سازمان تأمین اجتماعی چگونه امکان پذیر است؟

مراجعه متقاضی به شعبه تأمین اجتماعی فعلی و ارائه درخواست انتقال سوابق برای مکاتبه با صندوق، ارسال فهرست ریز کسور، تاریخ شروع و خاتمه پرداخت کسور به صندوق و اعلام عدم استرداد کسور طی یک نامه به شعبه مورد نظر، اعلام کتبی شماره حساب توسط شعبه تأمین اجتماعی به صندوق پس از تأیید اداره کل مربوط، اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق، واریز وجه مربوط به انتقال سوابق در وجه سازمان تأمین اجتماعی توسط امور مالی صندوق

چگونگی انتقال سوابق از صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری چگونه است؟

ارائه درخواست انتقال سوابق توسط متقاضی به محل اشتغال فعلی، درخواست کتبی محل اشتغال فعلی متقاضی در خصوص واریز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام شماره حساب آن صندوق، اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق، واریز وجه مربوط به انتقال سوابق در وجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط امور مالی صندوق

چگونگی انتقال سوابق به سایر صندوق های بازنشستگی کشور چگونه است؟

مراجعه متقاضی به صندوق بازنشستگی فعلی و ارائه درخواست انتقال سوابق برای مکاتبه با صندوق، درخواست کتبی صندوق بازنشستگی فعلی متقاضی در خصوص واریز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط با اعلام شماره حساب صندوق بازنشستگی مورد نظر، اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق، واریز وجه مربوط به انتقال سوابق در وجه صندوق بازنشستگی مقصد توسط امور مالی صندوق

چگونگی استرداد کسور بازنشستگی چگونه است؟

تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی و ارائه به دبیرخانه صندوق، اعلام مراتب به امور مالی پس از بررسی سوابق، صدور چک مربوط به استرداد کسور در وجه متقاضی توسط امور مالی صندوق

چگونگی صدور گواهی سابقه اعضای مشمول بیمه بیکاری و اعضای مستعفی (قطع رابطه) چگونه است؟

ارائه درخواست کتبی گواهی سابقه کلی یا به تفکیک سابقه به دبیرخانه صندوق با درج محل ارائه گواهی، صدور گواهی سابقه

جهت دریافت هزینه های درمان چه مدارکی باید ارسال کنیم ؟

به لینک www.ayandehsazfund.com/required-documents مراجعه نمایید. ارسال مدارک و نسخه ها، حتما باید بر اساس لیست مدارک اعلام شده واحد درمان صندوق (در لینک بالا) باشد. در صورت عدم رعایت موارد، مدارک دریافتی با نقص مدرک همراه خواهند بود و درصورتی که ظرف یک ماه تکمیل نگردند، مسئولیتی متوجه واحد درمان نخواهد بود.

پیگیری و مشاهده نسخ درمانی ارسال شده به صندوق چگونه است؟

با توجه به اینکه تمامی موارد مربوط به بیمه شدگان محترم در سیستم قابل دسترسی است با زدن بر روی لینک زیر میتوانید به پیشخوان خدمات الکترونیکی (خسارتهای درمان ) وارد شوید: https://pishkhan.ayandehsazfund.com/account/memberlogin/

در صورت دریافت پیامک (مدارک درمانی ارسال شده ناقص می باشد)باید چه کار کنم؟

با ورود به https://pishkhan.ayandehsazfund.com/account/memberlogin/ و در قسمت مشاهده خسارتهای درمان و قسمت توضیحات ، علت نقص مدارک را مشاهده و نسبت به اصلاح یا تکمیل آن اقدام نمائید.

مدارک درمانی و نسخ خود را از چه طریق و به کجا ارسال کنیم؟

از طریق پست یا مراجعه حضوری به آدرس تهران بلوار میرداماد خیابان رازان شمالی پلاک 10 و کد پستی 1911686113 ارسال نمایید. اعضای محترمی که ساکن مناطق 22 گانه تهران می باشند از طریق درخواست پیک از صندوق با شماره تماس72837000 می توانند ماهی یکبار از این خدمت استفاده نمایند.

برای تمدید دفترچه درمانی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

در صورتی که بیمه شده اصلی باشند با ارسال دفترچه قبلی نسبت به صدور یا تمدید اعتبار دفترچه در امور درمان اقدام می گردد. در صورتی که افراد تحت تکفل باشند این موضوع منوط به تایید امور مستمری بگیران با ارایه اصل شناسنامه و رویت آن خواهد بود.

چکونه از آدرس مراکز درمانی طرف قرار داد مطلع شویم؟

از طریق سایت sos با لینک https://iranassistance.com و یا لینک داخل سایت صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با لینک: https://iranassistance.com/CareCenter/Index

در صورتیکه برای صدور معرفی نامه در مراکز طرف قراردادشرکت sos دچار مشکل شدیم با کجا تماس بگیریم؟

در صورتیکه برای صدور معرفی نامه در هر یک از مراکز طرف قرارداد شرکت sos دچار مشکل شدید، می توانید به طور 24 ساعته با شماره 88648421 (20 خط) داخلی 200 و 156  تماس حاصل نمایید.

در موارد اورژانسی چگونه می توانیم با صندوق تماس بگیریم؟

در صورتیکه برای صدور معرفی نامه در هر یک از مراکز طرف قرارداد شرکت sos دچار مشکل شدید، می توانید به طور 24 ساعته با شماره 88648421 (20 خط) داخلی 200 تماس حاصل نمایید. در صورتی که باز هم به مشکلی برخورد نمودید اورژانس واحد درمان صرفا جهت ارایه راهنمایی در موارد منجر به چنین مواردی پاسخگو می باشد. خواهشمند است از تماسهای غیر ضروری جداً اجتناب فرمایید. شماره موبایل واحد درمان 09036124044 می باشد.

در صورتی که به مراکز طرف قرارداد sos مراجعه نکردیم و هزینه های درمانی به صورت آزاد محاسبه شد چکار کنیم؟

در صورتی که به مراکز طرف قرارداد شرکت sos مراجعه نکردید و هزینه های درمانی شما به صورت آزاد محاسبه شد، لطفا حداکثر طی یک ماه مستندات درمانی را به واحد درمان صندوق ارسال نمایید تا پس از بررسی در اسرع وقت پرداخت گردد. جهت مشاهده مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارسال مستقیم هزینه های درمانی به صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید. https://pishkhan.ayandehsazfund.com

آیا بیمه شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به مراکز طرف قرار داد شرکت sos فرانشیز پرداخت میکنند؟

بیمه شدگانی که دارای بیمه تکمیلی هستند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد شرکت sos می توانند بدون پرداخت فرانشیز (تا سقف تعهدات تکمیلی) از خدمات درمانی استفاده کنند.

آیا بیماران خاص و صعب العلاج امکان دریافت خدمات تشخیصی و درمانی مربوط به بیماری خاص و صعب العلاج خود را در مراکز طرف قرارداد شرکت sos بدون پرداخت فرانشیز دارند؟