X

آینده ساز:

تامین آتیه شاغلین و بازنشستگان با حفظ شأن ایشان

یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی در زمینه منابع‌انسانی، موید آن است که نقش نیروی کار تنها به عاملیت نیروی‌انسانی در پیش برد اهداف سازمانی ختم نمی‌شود.

 
 

درباره صندوق

موضوع تشكیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان مرجع قانونی و صلاحیتدار در این خصوص بررسی گردید و این سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مجوز 4118 مورخ 1354/11/26 موافقت اصولی خود را با تاسیس صندوق اعلام داشت. شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، اجرایی شدن صندوق را از 1355/1/1 اعلام نمود.

معرفی برخی از اعضای صندوق

جدیدترین اخبار

نحوه ارایه خدمات درمانی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سال 1399
 
نحوه ارایه خدمات درمانی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سال 1399

به استحضار بازنشستگان محترم می رساند پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص نحوه ارایه خدمات درمانی به اعضا از ابتدای سال 1399 با هدف توسعه خدمات درمان, پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه فیمابین صندوق و کانون...

تاریخ و زمان

تاریخ: چهارشنبه، 15 مرداد 1399

ساعت: 11:23

  پرداخت عائله مندی در سال 1399
 
پرداخت عائله مندی در سال 1399

به استحضار بازنشستگان و مستمری بگیران محترم می رساند پیرو مصوبه هیات امناء صندوق در جلسه مورخ 1399/04/24 حق عائله مندی برای سال 1399 به شرح ذیل تعیین گردید. مبلغ پایه حق همسر برای بازنشستگان و ازکاراف...

تاریخ و زمان

تاریخ: چهارشنبه، 15 مرداد 1399

ساعت: 10:40

  کمک هزینه تحصیلی
 
کمک هزینه تحصیلی

به استحضار بازنشستگان و مستمری بگیران محترم می رساند پیرو مصوبه هیات امناء محترم صندوق در جلسه مورخ 1399/04/24 کمک هزینه تحصیلی برای سال تحصیلی 98-99 جهت فرزندان مشمول تعیین گردید که از مرداد ماه به ت...

تاریخ و زمان

تاریخ: چهارشنبه، 15 مرداد 1399

ساعت: 10:40

شرکت های زیر مجموعه

پروژه‌ها‌ی سرمایه‌گذاری

0+
عدد
مراکز درمانی طرف قرارداد
0+
عدد
خدمات آنلاین درمانی
0+
عدد
تماس‌های پاسخ داده شده
0+
عدد
تیکت‌های ثبت شده

شرکت هایی که به ما اعتماد کردند

افتخار ما اعتماد شماست ، با برخی از مشتریان ما آشنا شوید