X

معرفی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

چشم انداز و بیانیه ماموریت صندوق

موضوع تشكیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان مرجع قانونی و صلاحیتدار در این خصوص بررسی گردید و این سازمان طی مجوز 4118 مورخ 1354/12/26 موافقت اصولی خود را با تاسیس صندوق اعلام و  آغاز فرآیند اجرایی صندوق در1355/01/01 آغاز گردید.

در ادامه نیز پس از تایید و تصویب سی و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداری و بهزیستی وقت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی طی مكاتبه‌ای به شماره 1/4062 مورخ 1356/07/02 موافقت خود را با ثبت قانونی صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی اعلام می‌دارد. در تاریخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش به استناد ماده 8 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت موسسات غیرتجاری این صندوق با نام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن به شماره 29135/6 به تاریخ 1356/11/30 در روزنامه رسمی مورخ 1356/12/03 چاپ و منتشر گردید.

پیشینه و پشتوانه قانونی صندوق

اركان تشكیلاتی صندوق

الف ـ هيأت امناء ب ـ هيأت مدیره پ ـ مدیرعاملت ـ هيأت نظارت

تعداد اعضای هیات امناء 9 نفر به شرح ذیل می باشند که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان در اساسنامه صندوق ذکر گردیده است:

1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئيس هيأت امناء).

2- رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نائب رئيس).

3- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط وی

4- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی.

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی.

6- رئيس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذیربط وی.

7- سه نفر از نمایندگان خدمات گيرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکلهای رسمی و قانونی مربوطه

دانلود و مشاهده فایل

جهت دانلود فایل های اساسنامه و مشاهده پراکندگی جغرافیایی بازنشستگان صندوق روی لینک های زیر کلیک کنید.

بیانیه ارزش‌ها

ما عمیقا بر این باوریم:

1- آنچه ما را از دیگران متمایز می سازد ، تلاش مستمر و مسئولیت پذیری همکاران
در جهت حفظ منافع اعضا و صندوق می باشد.

2- برای ایجاد رابطه¬ای صادقانه و مستمر با اعضای صندوق داشتن رفتار مسئولانه
و پاسخگویی متعهدانه ضروری ترین اصل به شمار می رود.

3- با انتخاب کارکنان اخلاق مدار و شایسته، در جهت حفظ و تکریم شان والای اعضا،
از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

4- با ایجاد امنیت خاطر و سرور ، دورانی طلایی در بازنشستگی برای اعضای خود خواهیم ساخت.

5- حضور مدیران توانمند و کارکنان خلاق صندوق را در طراحی خدمات نوین پیشرو ساخته است.

6- شفافیت و ارائه اطلاعات به موقع ، رمز ایجاد اعتماد و امانت داری است.

بیانیه ماموریت

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با دارا بودن نیروی انسانی توانمند و برخورداری از سیستم‌های یکپارچه و دیجیتال‌ به عنوان یک صندوق بیمه اجتماعی متعهد و دلسوز عهده‌دار ارائه بهترین خدمات بازنشستگی، درمانی، رفاهی و اجتماعی‌ به اعضای خود در سطح کشور می‌باشد.

توان نوآوری، خدمات درمانی متمایز، پورتفوی سرمایه‌گذاری قابل اعتماد و مزایای جانبی خلاقانه‌، صندوق‌ را قادر ساخته است تا در جذب اعضای جدید و نرخ بازده سرمایه گذاریگامهای بلند و تاثیر گذاری بردارد.

ما بر این باوریم با حفظ منافع و کرامت اعضای خود می‌توانیم در ارتقای سطح سلامت‌،‌ رفاه و امنیت خاطر جامعه نقش‌آفرین باشیم.

بیانیه چشم انداز

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ایستاده بر بلندای قله های اعتماد و اطمینان‌ با بالاترین سطح زندگی اعضا در جامعه بازنشستگان