X

بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه

به استحضار بازنشستگان محترم می رساند، عطف به نامه شماره 98/04979 مورخ 1398/05/23 و مذاکرات صورت گرفته با شرکت بیمه ایران، شرایط صدور بیمه نامه های خودرو از تاریخ 1398/06/03 لغایت 1399/06/03 به شرح زیر اعلام می گردد: بیمه نامه شخص ثالث خودرو: 25درصد پیش پرداخت و الباقی در 5 قسط ماهیانه بیمه نامه بدنه خودرو با 15 درصد تخفیف: 20درصد پیش پرداخت و الباقی در 8 قسط ماهیانه
جهت استعلام لطفا تصویر پشت و روی کارت ماشین به همراه تصویر بیمه نامه قدیمی را به شماره ۰۹۲۱۴۳۷۹۹۵۹ از طریق واتس اپ ارسال نمایید.

بیمه خودرو  شخص ثالث