X
اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها
تاریخ انتشار: شنبه 21 آبان | تعداد بازدید: 25703 | Article Rating

  چگونگی ترمیم حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران صندوق درسال 1401

معاون امورفنی و بیمه‌ای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز در مصاحبه ای با روابط عمومی صندوق به تشریح چگونگی ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان پرداخت.

خانم مهندس به‌فر در آغاز این مصاحبه با اشاره به افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان ابراز داشت:

با توجه به اینکه اکثر بیمه‌شدگان صندوق در زمان اشتغال مشمول قانون کار بوده‌اند، پیگیری‌های لازم در خصوص تغییر تبصره ذیل ماده 4 اساسنامه پس از اخذ مصوبه هیأت امنای محترم صندوق  دردست انجام می‌باشد و امید است با اصلاح مرجع تصویب افزایش سالانه موضوع به شکل ریشه‌ای حل و فصل گردد.

 

 

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق با ذکر این نکته که خوشبختانه پس از ابلاغ مصوبه اخیر مجلس درخصوص ترمیم حقوق‌ومستمری بازنشستگان و موافقت دبیرخانه محترم هیأت امنا با اعمال این افزایش برای بازنشستگان صندوق، اقدامات لازم اعم از صدور احکام‌ و پرداخت معوقه مربوط به مهر‌ماه طی 48 ساعت صورت پذیرفت، تصریح نمود: صندوق با جدیت افزایش مطابق با مصوبه شورایعالی کار را از طریق مراجع ذیربط دنبال خواهد نمود.

به فر ادامه داد مشمولین افزایش درمرحله اخیر به قرار زیر از پرداخت‌ها بهره‌مند می‌گردند:

  • تعداد 148 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش کمتر از 70،000،000 می باشد به صورت متوسط از پنجاه درصد رشد برخوردار بوده‌اند که یک‌درصد بیش از سقف اعلام شده درمصوبه شورایعالی کار است.
  • تعداد 911 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 70،000،000 تا 80،000،000 ریال می‌باشد به صورت متوسط چهل و شش درصد رشد دریافتی داشته‌اند که صرفا دو درصد کمتر از مصوبه شورایعالی کار می‌باشد.
  • تعداد 922 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 80،000،000 تا 90،000،000 ریال می‌باشد به صورت متوسط چهل و دو درصد رشد حقوق داشته‌اند که تنها چهاردرصد فاصله کمتر از مصوبه شورایعالی کار است.
  • تعداد 765 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 90،000،000 تا 100،000،000 ریال می‌باشد به صورت متوسط سی و هشت درصد رشد داشته‌اند که هفت درصد کمتر از مصوبه شورایعالی کار است.
  • تعداد 1284 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 100،000،000 تا 120،000،000 ریال می‌باشد به صورت متوسط سی و دو درصد رشد داشته اند که دوازده درصد کمتر از مصوبه شورایعالی کار است.
  • تعداد 712 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 120،000،000 تا 150،000،000 ریال می‌باشد به صورت متوسط بیست و سه درصد رشد داشته اند که نوزده درصد کمتر از مصوبه شورایعالی کار است.
  • تعداد 1379 نفر از اعضا که حقوق آنان پس از افزایش از 150،000،000 تا 300،000،000 ریال می‌باشد حدود بیست و دو درصد رشد داشته اند که بیست درصد کمتر از مصوبه شورایعالی کار است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود مابه التفاوت حاصله برابر آنچه در احکام هر یک از بازنشستگان در صفحه کاربری ایشان بارگذاری شده‌است، در مقایسه با افزایش مصوب شورایعالی کار برای دریافتی‌های کمتر از 100،000،000 ریال مبلغ بسیار ناچیزی است و عمده مابه ‌التفاوت مذکور مربوط به گروه مستمری‌بگیران بالای 100،000،000 ریال را شامل می شود و صندوق اخذ مجوز لازم جهت پرداخت مابه التفاوت مذکور از ارکان مربوطه را در دست پیگیری دارد.

 

 

وی در خصوص مزایای جانبی از جمله حق عائله مندی و حق اولاد گفت: نظر به تبصره 1ماده  38 آئین‌نامه بیمه اجتماعی درخصوص پرداخت عائله‌مندی می‌بایستی درچارچوب ضوابط و اعتبارات مصوب ‌باشد و باتوجه به تبصره ذیل ماده 4 اساسنامه که اشاره نموده صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنين تنظيم آیين‌نامه ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمين اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن را رعایت نماید فلذا نظر به صورتجلسه مورخ 1399/11/26 صندوق با کانون بازنشستگان و بودجه مصوب 1401 مزایا را مشابه مبالغ سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر پرداخت مزایا مشمول مصوبه هیات وزیران نبوده و مطابق آئین‌نامه بیمه اجتماعی و مصوبات مربوطه صندوق پرداخت می‌گردد.

 

روابط عمومی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

ثبت امتیاز