اطلاعيه مهم
اطلاعيه مهم نحوه ارايه خدمات درماني صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در سال 1399:

به استحضار بازنشستگان محترم مي رساند پيرو اطلاعيه قبلي در خصوص نحوه ارايه خدمات درماني به اعضا از ابتداي سال 1399 با هدف توسعه خدمات درمان, پس از بحث و بررسي در خصوص موارد مطروحه فيمابين صندوق و کانون بازنشستگان موارد ذيل به استحضار مي رسد

     
                   
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4441 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه