فرش شماره 196

نام فرش : پرده اصفهان 

ابعاد : 3.07 * 2.12  

                                        

 

 

 

فرش شماره 197

نام فرش : پرده اصفهان صيرفيان 

ابعاد : 3.24 * 2.26

                                     

 

فرش شماره 186

نام فرش : زرع و نيم اصفهان

ابعاد : 1.66 * 1.08 

                                              

فرش شماره 185

نام فرش : قالي ابريشم تبريز گلابتون 

ابعاد : 2.16 * 1.45 

                                        

فرش شماره 192 و 193

نام فرش : قاليچه کاشان فيرزه اي 

ابعاد فرش شماره 192 : 2.03 * 1.30

ابعاد فرش شماره 193 : 2.04 * 1.28

                                         


فرش شماره 198

نام فرش : قاليچه همدان 

ابعاد : 2.95 * 3.98

                                             

فرش شماره 191 و 190

نام فرش : قاليچه کاشان صفارزاده 

ابعاد فرش شماره 190 : 1.34 * 1.96

ابعاد فرش شماره 191 : 1.35 * 1.39

                                    

 

فرش شماره 199

نام فرش : قالي اصفهان 

ابعاد : 2.99 * 4.07

                                              

فرش شماره 195 و 194

نام فرش : قاليچه اصفهان فيروزه اي 

ابعاد فرش شماره 194 : 1.5 * 2.25 

ابعاد فرش شماره 195 : 1.5 * 2.25

                                               

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 349 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 2193 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 130183 مرتبه