شماره: 301
1401/06/19
تشریح پیگیری‌های صندوق در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

در مصاحبه دبیر هیأت مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با روابط عمومی صندوق صورت گرفت:
تشریح پیگیری‌های صندوق در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

دبیر هیات مدیره و مدیر برنامه‌ریزی و بودجه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز پیرو آخرین جلسه هیات مدیره صندوق با دستور کار بررسی نحوه تداوم پیگیری‌های در دست انجام در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری، اقدامات انجام‌شده از سوی صندوق از پایان سال گذشته را تشریح نمود.

فغفوری گفت: در ماه پایانی سال گذشته و در شرایطی که اعمال افزایش 15 درصدی از سوی دولت محترم در حقوق بازنشستگان و شاغلین کشور مطرح بود، افزایش 25 درصدی در حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق در بودجه سال 1401 از سوی مدیریت صندوق مطرح و پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره، در جلسه اواسط اسفند 1400 هیأت امنای صندوق به تصویب رسید. همزمان با آن و با هماهنگی قبلی، موضوع تغییر مرجع تصویب افزایش سنواتی حقوق از هیأت وزیران به شورای عالی کار نیز در جلسه مذکور مطرح و مصوب شد.

وی افزود: با وجود آنکه نظر مراجع نظارتی مبتنی بر افزایش مستمری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و مطابق اساسنامه صندوق می‌باشد، علاوه بر رایزنی‌های مستمر، مکاتباتی از ابتدای سال جاری تا کنون هم از سوی رئیس هیأت مدیره و هم از طرف مدیرعامل صندوق با دبیرخانه هیأت امنای صندوق در خصوص پیگیری تحقق مصوبه هیأت امنا در زمینه تغییر مرجع تصویب و نیز افزایش حداکثری حقوق صورت گرفت که منتج به مکاتبه معاون محترم اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر هیأت امناء صندوق با معاون محترم رفاه این وزارتخانه و دبیر محترم شورای عالی رفاه گردید و به تازگی نیز نامه‌ای از سوی مدیرعامل صندوق به دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار متضمن ضرورت رعایت عدالت اجتماعی و درخواست افزایش حقوق بازنشستگان صندوق مشابه سازمان تأمین اجتماعی گردید که حتماً مطمح نظر مدیران ارجمند ذیربط در وزارتخانه مذکور قرار خواهد گرفت.

فغفوری با اعلام اینکه در هفته گذشته نیز برای بررسی روند پیگیری‌ها و اخذ نظرات مسئولین ذیربط جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم بازنشستگان و شاغلین، عضو محترم هیأت نظارت و نماینده محترم کانون بازنشستگان صندوق برگزار گردید، افزود: اعضای جلسه مذکور بر ادامه این پیگیری‌ها تأکید نمودند.

دبیر هیات مدیره صندوق ادامه داد: پس از آن، در آخرین جلسه هیأت مدیره صندوق مقرر شد نامه‌ای به امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق با عنوان رئیس محترم هیأت امناء صندوق و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد و طی آن اتخاذ تمهیداتی برای پرداخت مطالبات قانونی معوقه صندوق از دولت، تغییر مرجع تصویب افزایش سنواتی حقوق در اساسنامه صندوق و افزایش حقوق سال جاری مشابه سازمان تأمین اجتماعی درخواست گردد که این نامه نیز ارسال شده است.

وی در پایان با بیان اینکه هنوز سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز اقدامی در این خصوص صورت نداده‌اند ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های مذکور به نتیجه مطلوب صندوق و ذینفعان عزیز منتهی شود.

روابط عمومی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

حق انتشار محفوظ است ©