ارکان تشکيلاتي صندوق
اركان تشكيلاتي  صندوق عبارت است از :
الف ـ شوراي عالي متشكل از  مديران عامل شركت هاي ملحق شده به صندوق يا نمايندگان
تام الاختيار آنان – نمايندگان منتخب اعضاء  شاغل در شركت هاي ملحق شده به صندوق
دو نفر نماينده كانون بازنشستگان .
ب ـ هيأت‌امناء متشكل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل منتخب شوراي عالي . 
پ ـ رئيس كل ، منتخب هيأت‌ امناء .
ت ـ حسابرس (بازرس) ،  منتخب شوراي عالي .
بدين ترتيب  مشاركت فعالانه اعضاء در تصميم‌گيري ها و تعيين سياست ها و خط مشي‌هاي كلي صندوق از  طريق  شوراي عالي تحقق يافته و  اداره  امور  صندوق  نيز از طريق هيأت‌امناء  منتخب شوراي عالي انجام  مي‌پذيرد.
شوراي سياست گذاري و راهبردي متشكل از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت امناء‌ و ده نفر عضو منتخب شوراي عالي كه حائز ويژگي هاي ممتاز از بعد دانش ، تجربه ، تخصص و تعهد لازم مي باشند در طي سال به نمايندگي از طرف شوراي عالي نسبت به بررسي ، تجزيه و تحليل و كارشناسي مطالب و موضوعات مرتبط به صندوق و نيز موارد تفويض شده از سوي شوراي عالي حسب مورد اقدام و اتخاذ تصميم مي نمايند .
به موجب ماده (6) اساسنامه صندوق ، كليه دارائي هاي صندوق به  هر مبلغ  و كيفيت متعلق به اعضاء بوده و صرفاً در جهت  تأمين رفاه و حقوق  ايام بازنشستگي و  ازكارافتادگي  اعضاء و حقوق وظيفه بازماندگان آنان به مصرف خواهد رسيد.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3522 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه