پذيرش سوابق خدمتي قبل از عضويت در صندوق
سوابق  خدمتي  مستند قبل  از  عضويت  اعضاء  منوط بر اينكه  ذخيره بازنشستگي متعلقه  طبق ضوابط تعيين شده به  صندوق پرداخت  شده  و  يا  توسط ساير صندوق هاي بازنشستگي به صندوق منتقل  و كسري  مربوطه نيز طبق  ضوابط  مذكور به صندوق تأديه گردد ، به عنوان “سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي ” پذيرفته   شده و در پرونده بازنشستگي ذينفع منظور مي گردد 
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4235 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه