نحوه عضويت در صندوق
براساس معرفي افراد از طريق شركت هاي  متبوع آنان كه با تكميل و ارسال فرم درخواست عضويت منضم به تصوير شناسنامه فرد انجام مي‌پذيرد ، براي فرد واجد شرائط ، پرونده بازنشستگي با شماره عضويت خاص تشكيل و مراتب به ذينفع و شركت متبوع وي اطلاع داده مي‌شود.  لازم به ذكر است افراد مي بايستي  مدارك  و  مستندات  مربوط به خدمت سربازي و سوابق خدمتي  قبل  از عضويت  در  صندوق را  منضم  به پرسش نامه‌ هاي  مربوط كه در شركت ها موجود مي‌باشد و يا از صندوق دريافت مي دارند و توسط افراد ذينفع تكميل مي گردد به  صندوق ارائه  نمايند . عضويت متقاضيان عضويت در صندوق كه بيشتر از 45 سال سن دارند منوط به پرداخت ذخيره بازنشستگي مربوط به مدت بيشتر از 45 سالگي آنان طبق ضوابط و مقررات صندوق مي باشد . همچنين  ضروري است اعضاء  در صورت جا به جائي  محل  اشتغال  شماره  عضويت خود را  به  شركت جديد اعلام  دارند تا  عضويت آنان با همان شماره عضويت تخصيصي و حفظ سوابق بازنشستگي قبلي، از  طريق شركت جديد تداوم يابد.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4046 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه