بخشنامه تغيير شرايط بازنشستگي زودرس

اعضاي محترم صندوق حمايت و  بازنشستگي آينده ساز

 با احترام ، بدينوسيله به اطلاع ميرساند كه تکليف شوراي عالي مورخ 1396/04/28 صندوق در خصوص پيشنهاد مطروحه در گزارش شوراي سياست گذاري مبني بر پرهيز از بازنشستگي زودرس، در جلسه مورخ  1396/09/27  هيات امناء صندوق مطرح و مصوب گرديد:  

" از آنجائيكه بررسي هاي صورت گرفته در كشور و نيز در سطح جهان بر اين موضوع تاييد مي كند كه تداوم بازنشستگي زودرس به شدت زمينه ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي را فراهم مي آورد، لذا به منظور اجراي مصوبه شورايعالي 28 تير ماه سال جاري صندوق شرايط احراز بازنشستگي زودرس صندوق از حداقل 25 سال به حداقل 30 سال افزايش يابد. "

ضمناً خاطر نشان گرديد كه در هيچ يك از صندوق هاي بازنشستگي كشور سنوات پرداخت حق بيمه براي تحقق بازنشستگي 25 سال نمي باشد. لذا مقرر گرديد تغييرات به شرح فوق و با اصلاح آئين نامه بازنشستگي از 1396/10/18 به مرحله اجرا گذاشته شود.

بخشنامه به کليه شرکت ها در مورد مشاغل سخت وزيان آور

بدينوسيله به اطلاع مي رساند که اصلاحات پيشنهادي آيين نامه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور در جلسه شوراي عالي عادي سالانه صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در روز دوشنبه مورخ چهاردهم تير ماه 1395 مورد تصويب قرار گرفت که از تاريخ تصويب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مهمترين رئوس اصلاحات بشرح ذيل مي باشد:

1.       حذف شرط حداقل سن 

2.      بازنشستگي با سابقه کمتر از 20 سال  

3.     همسان سازي شرايط برقراري توالي و تناوب  


دريافت بخشنامه 95/04979

دريافت آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور

فرم درخواست بررسي و تطبيق مشاغل اعضاء در کارهاي سخت و زيان آور (فرم شماره 1)

جدول انيوتي (Annuity(15,22))


مدارک و مستندات مورد نياز جهت ارائه به هيات تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور

بخشنامه مربوط به درآمد مبناي کسور

به منظور ايجاد شفافيت پيرامون سوالات مطرح شده در خصوص بخشنامه اخير رياست محترم صندوق در مورد چگونگي اجراي مفاد ماده (3) آئين نامه بازنشستگي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در خصوص درآمدهاي مشمول کسور بازنشستگي ، به اطلاع مي رساند حق بيمه اعضا از محل کل درآمد بيمه شده شامل حقوق و مزايا و فوق العاده هاي پرداخت شده ( از جمله اضافه کاري و حق ماموريت و کارانه و ... ) همانند گذشته محاسبه و به صندوق پرداخت مي گردد و منظور از بخشنامه مزبور تنها ممنوعيت در اعلام و پرداخت کسور بيمه اضافه توسط کارفرما يا بيمه شده به عنوان متمم حقوق و تحت هر عنوان و موضوعي ديگر مي باشد كه خلاف قوانين و مقررات خواهد بود.

 

اطلاعيه متممبخشنامه اصلي

 

        

بخشنامه در خصوص رشد حقوق دوران اشتغال در سال 1395

اطلاعيه در خصوص پوشش خدمات درماني دوران اشتغال

احتراماً ، به استحضار کليه اعضاء فعال محترم صندوق آينده ساز (خويش فرماو شرکتي) مي رساند كه حسب درخواست اعضاء محترم در خصوص پوشش خدمات درماني در دوران اشتغال ، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز با بررسي اوليه در نظر دارد در چارچوب سازو كار تعريف شده با دريافت سرانه درمان ماهانه نسبت به اجابت درخواست ايشان در حد مقدورات موجود اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با مراجعه به صفحه کاربري خود نسبت به تکميل مشخصات فردي خود و افراد تحت تکفل جهت بهره مندي از بيمه درمان زمان اشتغال ، که شرايط آن متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمايند. 

 

گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 1397

 


گزارش ساليانه صندوق

  دريافت فايل گزارش (بخش اول و دوم)


 

تاريخ انتشار : 1398/10/07

گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 1396
گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 1395               گزارش ساليانه صندوق

        دريافت فايل گزارش - بخش اول

           دريافت فايل گزارش - بخش دوم
گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 1394
گزارش ساليانه صندوق در پايان سال 1393
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 229 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه