نظام بازنشستگي مكمل
اعضاء‌ صندوق اعم از شاغلين ، بازنشستگان و مستمري بگيران و نيز ساير كاركنان شاغل در شركت هاي ملحق شده به صندوق كه در عضويت صندوق نمي باشند مي توانند با پرداخت كسور بازنشستگي مكمل ( 8% مبلغ حقوق و مزاياي ماهانه زمان اشتغال و يا 8% حقوق بازنشستگي يا مستمري ماهانه ) تحت پوشش نظام بازنشستگي مكمل صندوق قرار گيرند و پس از مدت حداقل 15 سال پرداخت كسور بازنشستگي مكمل و حداقل 65 سال سن براي آقايان و 60 سال سن براي بانوان ، ماهانه از حقوق بازنشستگي مكمل طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره مند شوند .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3936 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه