محاسبه حقوق بازنشستگي

                                               متوسط حقوق و مزايا تا 000ر700 ريال × 4
      سابقه موزون         ×                                      +
                                         متوسط حقوق و مزايا مازاد بر 000ر700 ريال  × 2                                                                                                                                  ______________________________________                =           حقوق بازنشستگـي
                                                                         30 × 12
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 129 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 2163 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 73843 مرتبه