كمك هزينه تحصيلي فرزندان مستمري‌بگيران
درصورت ارائه گواهي  معتبر اشتغال به تحصيل فرزندان ،  مبالغي به عنوان كمك  هزينه تحصيلي كه ميزان آن در مقاطع مختلف تحصيلي متفاوت بوده  و  هرساله براساس مصوبه هيأت‌ امناء تعيين  مي‌گردد در وجه  مستمري‌بگيران  پرداخت  مي‌شود .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3831 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه