پرداخت خسارت نقص عضو – درخواست حقوق ازكارافتادگي
اعضائي كه به  علت  حادثه دچار  نقص عضو مي‌شوند  درصورت ارائه  مستندات  مربوط حداكثر ظرف مدت يك ماه ،  طبق ضوابط  و مقررات مدون صندوق  خسارت  نقص عضو  دريافت مي دارند . هم چنين در صورت عدم توانائي ادامه اشتغال به دليل بيماري يا مشكلات ناشي از حادثه ، با ارائه مستندات پزشكي لازم و اظهار نظر كميسيون پزشكي معتمد صندوق ، براساس تصويب هيأت امناء حسب مورد حقوق ازكارافتادگي كلي يا جزئي برقرار مي گردد.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4133 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه