آرمان ها و ديدگاه هاي صندوق
تأمين و برقراري حقوق و مزاياي مطلوب و مناسب و در سطح و شأن انساني در ايام بازنشستگي و از کارافتادگي اعضا و حقوق وظيفه بازماندگان آنان ، با احترام به حقوق آنان از طريق نهادينه کردن روشهاي مدرن عملياتي و اجرائي مناسب ، با اين اميد و باور که نتايج چنين تفکر و عملکردي ، همانا برداشتن گام هاي مثبت از ديدگاه هاي مختلف در جهت خدمت به انسان و جامعه کشورمان مي باشد و اين صندوق بدين وسيله از بعد ايجاد انگيزه مثبت و افزايش اميد به زندگي و آينده را با ايمان به فکر و کار و تلاش صادقانه در بخشي از کارکنان اين مرز و بوم دنبال مي کند .
.
به نام يگانه ياور ، هميشه مهربان و خالق عشق و دوستي و زيبايي ها...
درود و شاد باش به مناسبت فرا رسيدن بهاري ديگر  بر تمام خانواده گرم و صميمي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، بر شما سرمايه هاي مملو از تجربه هايي ارزشمند از سال ها تلاش و کوشش صادقانه ، بر پدران و مادران دلسوز، بر جوانان پرشور و استوار، بر همه آنان که با تمام وجود چون ساليان گذشته در کنار هم بوديم و ...
.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4306 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4081 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 86174 مرتبه