هزينه كفن و دفن
در صورت فوت هر يك از بازنشستگان يا ازكارافتادگان و افراد تحت تكفل آنان و يا هر يك از مشمولين حقوق وظيفه بازماندگان ، مبلغي به عنوان كمك هزينه كفن و دفن در وجه خانواده متوفي پرداخت مي گردد كه ميزان آن هر ساله توسط هيأت امناء تعيين مي گردد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4270 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه