اداره صحيح و اقتصادي وجوه و منابع
موضوع اداره  صحيح  و اقتصادي  وجوه و منابع در اختيار صندوق متكي  بر حفظ  اصل خودكفائي از وزن و اهميت خاص و  ويژه‌اي برخوردار است  و همواره تلاش مي شود سياست هاي كلي اجرائي صندوق  برمبناي اين مهم  استوار گردد .  زيرا  هرگونه  اثرات  منفي  ناشي از عدم توجه لازم  و كافي در اين زمينه  مستقيماً متوجه استفاده كنندگان نهائي ازسيستم يعني بازنشستگان، ازكارافتادگان  و بازماندگان اعضاء متوفي مي‌باشد كه طبعاً تحمل آن را نداشته و منصفانه نخواهد بود. بدين جهت در اساسنامه  صندوق تصريح  شده است صندوق مكلف  مي باشد  وجوه و منابع خود را در اموري كه بازده انتظاري آن حداقل معادل بازده سپرده‌هاي بلندمدت بانكي باشد با رعايت غبطه و صرفه و صلاح مصرف نمايد . بنابراين صندوق نسبت به دستيابي به سود انتظاري معقول و قابل قبول در هر يك از سرمايه‌گذاري‌ها بسيار حساس مي‌باشد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4081 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه