بهداشت و درمان اعضاء
با توجه به تفاوت ماهيت و عدم سنخيت امر بهداشت و درمان اعضاء در زمان اشتغال با موضوعات بازنشستگي و غير اصولي بودن تداخل اين دو مقوله و به تبع آن ميزان نرخ كسور بازنشستگي در صندوق ، ارائه خدمات درماني به اعضاء شاغل از محدوده فعاليت و مسئوليت صندوق خارج بوده و اين مهم براساس ضوابط و مقررات مصوب مديريت شركت هاي متبوع اعضاء تحقق مي يابد .  
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4389 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه