بازنشستگي عادي
بازنشستگي  عادي :  
الف = داشتن حداقل 35 سال  سابقه خدمت  قابل  قبول بازنشستگي .
ب = داشتن حداقل 65 سال سن  براي آقايان  و 60 سال  سن براي  بانوان .
پ = داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت  قابل قبول بازنشستگي و حداقل 60 سال سن براي آقايان و 55  سال  سن براي  بانوان .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 349 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1878 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 118302 مرتبه