آگاهي مستمر از چگونگي خلاصه وضعيت پرونده بازنشستگي
هر ساله  پس  از  تصويب حساب هاي  نهائي صندوق توسط شوراي عالي ،  نسبت به  تسهيم مازاد عملياتي مصوب شوراي عالي و انعكاس آن در  پرونده  بازنشستگي اعضاء اقدام و خلاصه وضعيت پرونده بازنشستگي شامل مشخصات  شناسنامه ،  مدت سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي ،  ذخيره خالص بازنشستگي  موجود  در صندوق و بالاخره مدت كارنكرد  در  طول عضويت جهت  فردفرد اعضاء ارسال و خواسته مي‌شود  درصورت  وجود نقصان يا اشتباه در اطلاعات و ارقام ارائه شده ، مراتب را  اعلام  نمايند  تا درصورت ضرورت ، اصلاح لازم انجام پذيرد . بدين ترتيب با توجه به  امكان دسترسي به ارقام  و اطلاعات  صحيح  و  به روز ، در زمان استفاده اعضاء از  مزاياي بازنشستگي ، ازكارافتادگي يا وظيفه ، اقدامات صندوق در زمينه  برقراري  حقوق  ماهانه ، بدون فوت وقت ، سرگرداني و دوندگي افراد  ذينفع انجام مي‌پذيرد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4057 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه