به اطلاع کليه اعضاي شاغل صندوق که متقاضي استفاده از خدمات درماني مي باشند مي رساند:

 جهت دريافت دفترچه درمان ابتدا از طريق وب سايت صندوق نسبت به ثبت نام اوليه جهت دريافت پوشش بيمه درمان در دوران اشتغال اقدام نموده اند سپس به منظور قطعيت بخشيدن به ثبت نام اوليه ضروريست پس از دريافت و تکميل و امضاي فرمهاي ذيل ، اصل فرم ها را به انضمام تصوير کارت ملي و تصوير کليه صفحات شناسنامه و 2 قطعه عکس 3*4 ، کليه متقاضيان تا روز چهارشنبه مورخ 15 دي ماه 1395 از طريق پست و يا مراجعه حضوري به دبيرخانه صندوق آينده ساز تحويل نمايند. شايان ذكر است که تنها درخواستهايي مورد بررسي قرار خواهند گرفت که ثبت نام اوليه آنها از طريق سايت صندوق صورت پذيرفته باشد و نام و مشخصات متقاضي و خانواده (شامل همسر و فرزندان) در سامانه ثبت شده باشد.95/10/11 

دريافت فرم

اطلاعيه در خصوص پوشش خدمات درماني دوران اشتغال

احتراماً ، به استحضار کليه اعضاء فعال محترم صندوق آينده ساز (خويش فرماو شرکتي) مي رساند كه حسب درخواست اعضاء محترم در خصوص پوشش خدمات درماني در دوران اشتغال ، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز با بررسي اوليه در نظر دارد در چارچوب سازو كار تعريف شده با دريافت سرانه درمان ماهانه نسبت به اجابت درخواست ايشان در حد مقدورات موجود اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با مراجعه به صفحه کاربري خود نسبت به تکميل مشخصات فردي خود و افراد تحت تکفل جهت بهره مندي از بيمه درمان زمان اشتغال ، که شرايط آن متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمايند. 

 

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 248 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه