بخشنامه مربوط به درآمد مبناي کسور

به منظور ايجاد شفافيت پيرامون سوالات مطرح شده در خصوص بخشنامه اخير رياست محترم صندوق در مورد چگونگي اجراي مفاد ماده (3) آئين نامه بازنشستگي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در خصوص درآمدهاي مشمول کسور بازنشستگي ، به اطلاع مي رساند حق بيمه اعضا از محل کل درآمد بيمه شده شامل حقوق و مزايا و فوق العاده هاي پرداخت شده ( از جمله اضافه کاري و حق ماموريت و کارانه و ... ) همانند گذشته محاسبه و به صندوق پرداخت مي گردد و منظور از بخشنامه مزبور تنها ممنوعيت در اعلام و پرداخت کسور بيمه اضافه توسط کارفرما يا بيمه شده به عنوان متمم حقوق و تحت هر عنوان و موضوعي ديگر مي باشد كه خلاف قوانين و مقررات خواهد بود.

 

اطلاعيه متممبخشنامه اصلي

 

        

بخشنامه در خصوص رشد حقوق دوران اشتغال در سال 1395

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4325 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه